Auteurs: Elisa Kaltenbach, Eva Härdtner, Katharin Hermenau, Maggie Schauer & Thomas Elbert Originele titel: Efficient identification of mental health problems in refugees in germany: The refugee health screener. Achtergrond: Een substantieel aantal vluchtelingen heeft psychische klachten. Dit gegeven behoeft dringend aandacht, gezien de groeiende vluchtelingen populatie in Europa. Hoewel EU richtlijnen voorschrijven dat kwetsbare individuen zoals overlevers van traumatische gebeurtenissen, geïdentificeerd…

Auteurs: Marit Sijbrandij, Ceren Acarturk, Martha Bird, Richard A Bryant, Sebastian Burchert, Kenneth Carswell, Joop de Jong, Cecilie Dinesen, Katie S. Dawson, Rabih El Chammay, Linde van Ittersum, Mark Jordans, Christine Knaevelsrud, David McDaid, Kenneth Miller, Naser Morina, A-La Park, Bayard Roberts, Yvette van Son, Egbert Sondorp, Monique C. Pfaltz, Leontien Ruttenberg, Matthis Schick, Ulrich Schnyder, Mark van Ommeren, Peter Ventevogel, Inka Weissbecker, Erica Weitz, Nana Wiedemann, Claire Whitney & Pim Cuijpers Originele titel: Strengthening mental health care systems for Syrian refugees in Europe and the…

Auteurs: Agnes Nocon, Rima Eberle-Sejari, Johanna Unterhitzenberger & Rita Rosner Originele titel: The Effectiveness of psychosocial Interventions in war-traumatized refugee and internally displaced Minors – Systematic Review and Meta-analysis Achtergrond: De Verenigde Naties rapporteerde dat in 2016 wereldwijd meer dan 65 miljoen mensen gedwongen werden hun huis te verlaten. Meer dan 50% hiervan waren kinderen en adolescenten. Een substantieel…

Auteurs: Rens van de Schoot, Naomi Schalken & Miranda Olff Originele titel: Systematic search of Bayesian statistics in the field of psychotraumatology Veel verschillende disciplines zijn toenemend geïnteresseerd in Bayesiaanse analyse. Bayesiaanse methodes implementeren de theorie van Bayes, die stelt dat bestaande overtuigingen worden geüpdatet met data, en dit proces levert aanpassingen op van overtuigingen over…

Harriet Mellotte, Dominic Murphy, Laura Rafferty & Neil Greenberg

Auteurs: Hugo Schielke, Bethany Brand & Angelika Marsic Originele titel: Assessing therapeutic change in patients with severe dissociative disorders: the progress in treatment questionnaire, therapist and patient measures Achtergrond: Er is weinig onderzoek gedaan naar de behandeling van dissociatieve identiteitsstoornis (DIS) en de nauw hieraan verwante dissociatieve stoornissen (DS). Dit onderzoek wordt tevens bemoeilijkt door het gebrek aan een…

Auteurs: Kathryn M. Magrude, Katie A. McLaughlin & Diane L. Elmore Borbon Originele titel: Trauma is a Public Health Issue Blootstelling aan traumatische ervaringen is alomtegenwoordig in samenlevingen over de hele wereld. Dit leidt tot substantiële kosten voor zowel het individu als voor de samenleving, en wordt hiermee een belangrijk wereldwijd volksgezondheidsprobleem. We tonen aan dat…

Auteurs: J. Siqveland, T. Ruud & E. Hauff Originele titel: Post-traumatic stress disorder moderates the relationship between trauma exposure and chronic pain Achtergrond: Blootstelling aan traumatische ervaringen en posttraumatische stressstoornis (PTSS) zijn risicofactoren voor chronische pijnklachten. Deze studie onderzocht hoe blootstelling aan opzettelijke en niet-opzettelijke traumatische gebeurtenissen en PTSS gerelateerd zijn aan de ernst van pijn en de…

Page 31 of 31 1 29 30 31
© 2023 NTVP - All Rights Reserved