In de afgelopen weken is er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. In één studie werd onderzocht of het meemaken van kindermishandeling leidt tot problemen met het reguleren van comfortabele interpersoonlijke afstand. In een tweede onderzoek werd de relatie tussen rouwreacties en sociale steun bestudeerd bij Chinese nabestaanden die hun enige kind hebben verloren (bekend als Shidu-ouders). Een ander onderzoek was gericht op het ontwikkelen en uitvoeren van een psychometrische evaluatie van een therapeutische therapietrouw- en competentieschaal voor rouwgerichte cognitieve gedragstherapie (CGT). Tot slot onderzochten Lieke Kooij, Thimo van der Pol, Joost Daams, Irma Hein & Ramón Lindauer gemeenschappelijke elementen uit evidence-based traumatherapieën voor kinderen en adolescenten.

In de afgelopen weken zijn er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. Eén studie onderzocht het verband tussen de ernst van PTSS en veerkracht in een steekproef van 3876 Amerikaanse militaire veteranen met en zonder PTSS-diagnose. Een tweede studie onderzocht de Posttraumatic Anger Questionnaire (PAQ) aan de hand van een steekproef van 250 volwassenen die een verkeersongeval hadden meegemaakt. Een exploratieve kwalitatieve studie onderzocht de impact en ervaringen van secundaire traumatische stress onder therapeuten en operatoren bij het geven van 3MDR.

In de afgelopen weken zijn er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. Een meta-analyse van observationele studies onderzocht het verloop van herstel van PTSS in het eerste jaar na een trauma, en de factoren die dat herstel beïnvloeden. Een longitudinale studie onderzocht mogelijke voorspellers van de lange-termijn geestelijke gezondheid en kwaliteit van leven van getraumatiseerde vluchtelingen. Een systematische review onderzocht de effecten van psychologische behandelingen op het neurocognitief functioneren bij volwassenen met PTSS.

In de afgelopen weken zijn er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. In een systematische review en meta-analyse werd geprobeerd de werkzaamheid van een aantal gevestigde psychologische benaderingen te vergelijken met interventies die enkel gericht waren op het middelenmisbruik bij individuen met PTSS en comorbide stoornis in het gebruik van middelen. In een andere studie werden psychologische gevolgen geïdentificeerd van door drugs gefaciliteerd seksueel misbruik. Maarten Eisma en Aerjen Tamminga vergeleken in hun studie verlieskenmerken, verliesomstandigheden en rouwniveaus bij nabestaanden vanwege COVID-19, natuurlijke en onnatuurlijke oorzaken.

In de afgelopen weken zijn er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. Een longitudinale studie gebruikte fMRI om te onderzoeken of tekorten in proactieve en reactieve inhibitie PTSS-symptomen zes maanden na het  trauma bij 23 patiënten konden voorspellen. Een andere studie onderzocht de verschillen in neurale functionele connectiviteit tussen deelnemers met en zonder een voorgeschiedenis van jeugdtrauma. Een kwalitatieve studie onderzocht de ervaringen van acht patiënten met een intensieve poliklinische behandeling voor PTSS.

In de afgelopen weken zijn er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. In een studie onder een aan trauma blootgestelde Britse strijdkrachten-veteranenpopulatie in Noord-Ierland werd de prevalentie van complexe PTSS (CPTSS) en comorbide associaties onderzocht. In een andere studie werden de psychometrische eigenschappen onderzocht van nieuw ontwikkelde instrumenten voor het meten van therapietrouw en behandelingsspecifieke competentie bij dialectische gedragstherapie voor PTSS. In een andere studie werden depressie, angst en posttraumatische groei (PTG) onderzocht onder ex-COVID-19 patiënten. In een studie van Mirjam Pijpers, Milou Covers, Saskia Houterman & Iva Bicanic werd de ontwikkeling van posttraumatische stresssymptomen in de vier weken na aanranding beschreven. 

In de afgelopen weken zijn er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. Eén studie onderzocht de prevalentie, de ernst en de voorspellers van acute stressstoornis bij 570 gezondheidszorgmedewerkers na de explosie in de haven van Beiroet. Een review en meta-analyse vatte het huidige onderzoek naar de invloed van sociale steun op PTSS bij kinderen en adolescenten samen.

In de afgelopen weken zijn er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. In een longitudinale studie werden veranderbare variabelen geïdentificeerd die van invloed kunnen zijn op de kans op een verminderde geestelijke gezondheid en professionele aanpassing na een potentieel traumatische gebeurtenis bij medewerkers in de kinderbescherming. In een latente klassenanalyse (LCA) werden subgroepen geïdentificeerd van individuen met duidelijke patronen van PTSS-symptomen, waaronder dissociatieve symptomen, om deze resultaten te vergelijken met de categorisering van PTSS subtypes met en zonder dissociatieve kenmerken. In een andere studie onderzochten de onderzoekers de effecten van het tijdstip van de dag op de frequentie en kenmerken van intrusieve herbelevingen.

In de afgelopen weken zijn er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. In één studie werd gekeken naar het ontwikkelingsverloop van PTSS- en depressiesymptomen en de onderlinge relatie tussen deze symptomen in de eerste maanden na een trauma bij 217 kinderen en adolescenten. Een systematische review onderzocht de neurale correlaten van stress bij seksuele minderheden. Een randomized controlled trial beoordeelde de effectiviteit van ABCDE, een protocol voor psychologische eerste hulp, bij 221 volwassenen met een recent trauma.

Deze kwalitatieve retrospectieve studie onderzocht moral injury en de gerelateerde gevolgen voor de mentale gezondheid in verband met immigratiedetentie op Nauru door middel van interviews met 13 personen die naar Australië zijn gevlucht. De belangrijkste thema’s waren het risico in eigen land en de verwachting bescherming te krijgen als voornaamste redenen om te vluchten, de ervaring van ontbering, gebrek aan zeggenschap, geweld en onmenselijkheid na aankomst en het gevoel onherstelbaar beschadigd te zijn als gevolg daarvan. De resultaten benadrukken dat we ervoor moeten zorgen dat alle asielzoekers veiligheid, ethische (en snelle) procedures, en de juiste steun en kansen krijgen.

Page 3 of 31 1 2 3 4 5 31
© 2023 NTVP - All Rights Reserved