In de afgelopen weken zijn er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. In een studie onder een aan trauma blootgestelde Britse strijdkrachten-veteranenpopulatie in Noord-Ierland werd de prevalentie van complexe PTSS (CPTSS) en comorbide associaties onderzocht. In een andere studie werden de psychometrische eigenschappen onderzocht van nieuw ontwikkelde instrumenten voor het meten van therapietrouw en behandelingsspecifieke competentie bij dialectische gedragstherapie voor PTSS. In een andere studie werden depressie, angst en posttraumatische groei (PTG) onderzocht onder ex-COVID-19 patiënten. In een studie van Mirjam Pijpers, Milou Covers, Saskia Houterman & Iva Bicanic werd de ontwikkeling van posttraumatische stresssymptomen in de vier weken na aanranding beschreven. 

In de afgelopen weken zijn er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. Eén studie onderzocht de prevalentie, de ernst en de voorspellers van acute stressstoornis bij 570 gezondheidszorgmedewerkers na de explosie in de haven van Beiroet. Een review en meta-analyse vatte het huidige onderzoek naar de invloed van sociale steun op PTSS bij kinderen en adolescenten samen.

In de afgelopen weken zijn er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. In een longitudinale studie werden veranderbare variabelen geïdentificeerd die van invloed kunnen zijn op de kans op een verminderde geestelijke gezondheid en professionele aanpassing na een potentieel traumatische gebeurtenis bij medewerkers in de kinderbescherming. In een latente klassenanalyse (LCA) werden subgroepen geïdentificeerd van individuen met duidelijke patronen van PTSS-symptomen, waaronder dissociatieve symptomen, om deze resultaten te vergelijken met de categorisering van PTSS subtypes met en zonder dissociatieve kenmerken. In een andere studie onderzochten de onderzoekers de effecten van het tijdstip van de dag op de frequentie en kenmerken van intrusieve herbelevingen.

In de afgelopen weken zijn er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. In één studie werd gekeken naar het ontwikkelingsverloop van PTSS- en depressiesymptomen en de onderlinge relatie tussen deze symptomen in de eerste maanden na een trauma bij 217 kinderen en adolescenten. Een systematische review onderzocht de neurale correlaten van stress bij seksuele minderheden. Een randomized controlled trial beoordeelde de effectiviteit van ABCDE, een protocol voor psychologische eerste hulp, bij 221 volwassenen met een recent trauma.

Deze kwalitatieve retrospectieve studie onderzocht moral injury en de gerelateerde gevolgen voor de mentale gezondheid in verband met immigratiedetentie op Nauru door middel van interviews met 13 personen die naar Australië zijn gevlucht. De belangrijkste thema’s waren het risico in eigen land en de verwachting bescherming te krijgen als voornaamste redenen om te vluchten, de ervaring van ontbering, gebrek aan zeggenschap, geweld en onmenselijkheid na aankomst en het gevoel onherstelbaar beschadigd te zijn als gevolg daarvan. De resultaten benadrukken dat we ervoor moeten zorgen dat alle asielzoekers veiligheid, ethische (en snelle) procedures, en de juiste steun en kansen krijgen.

In de afgelopen week zijn er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology.

Eén studie onderzocht sekseverschillen in PTSS-symptoomverloop gedurende één jaar na het trauma bij 554 spoedeisende hulp patiënten met ernstig letsel. Een systematische meta-analyse onderzocht de prevalentie van geestelijke gezondheidssymptomen waaronder angst en depressie tijdens de COVID-19 pandemie in de algemene bevolking in Oost-Europa. Een andere studie onderzocht drempels bij het verkrijgen en voortzetten van geestelijke gezondheidszorg voor personen met dissociatieve symptomen en dissociatieve stoornissen.

In de afgelopen weken zijn er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. In één van deze studies werden de relaties tussen emotionele ontregeling, dissociatie en zelfverwonding onderzocht bij patiënten met een dissociatieve stoornis, en patronen van emotionele ontregelingsproblemen onderzocht bij patiënten met dissociatieve stoornissen met en zonder recente geschiedenis van zelfverwonding. In een tweede studie werd getracht een beter begrip te krijgen van de associatie tussen causale overtuigingen over PTSS en culturele aspecten, evenals andere contextuele en individuele correlaten van causale overtuigingen. Het doel van een andere studie was om een gemodereerd mediatiemodel te ontwikkelen om te beoordelen of de associatie tussen psychologisch trauma en psychotische symptomen gemedieerd wordt door dissociatie en gemodereerd wordt door ouderlijke mishandeling.

In de afgelopen weken zijn er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology.

In één studie werd de prevalentie van posttraumatische stressstoornis bij 2153 medewerkers in de Franse gezondheidszorg gemeten en werden risicofactoren en beschermende factoren tijdens de epidemie in kaart gebracht. Een cross-sectionele studie bij 141 slachtoffers van trauma onderzocht de relatie tussen kwetsbare hechtingsstijl, afwijzingsgevoeligheid en PTSS. Een andere studie onderzocht de redenen voor zelfverwonding bij een klinische steekproef van 156 patiënten met dissociatieve stoornissen. In één studie werd de prevalentie van depressieve-, angst- en PTSS-symptomen en het verband met de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven, het gezondheidszorggebruik en de terugkeer naar het werk bij volwassen letselpatiënten bepaald. Een review onderzocht de rol van organisatorische factoren in het verbeteren of voorkomen van secundaire traumatische stress, vicair trauma en compassiemoeheid.

In de afgelopen weken zijn er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. In een cross-sectionele studie werd gekeken naar de prevalentie van PTSS, depressie en de daarmee samenhangende factoren bij 232 kinderen en adolescenten met een voorgeschiedenis van mishandeling in Zuidwest-Oeganda. In een prospectieve longitudinale studie bij 2593 Amerikaanse mariniers werd onderzocht of anhedonie een pre-trauma risicofactor voor PTSS symptomen zou kunnen zijn. Een derde studie onderzocht de latente structuur van PTSS op basis van een klinisch interview (CAPS-5).

Deze week zijn er weer twee interessante studies gepubliceerd in het European Journal of Psychotraumatology. In de ene studie werd onderzocht of het focussen op de spatio-temporele context van aversieve autobiografische herinneringen negatieve emoties, beoordelingen en herbelevingen vermindert. De andere studie maakte gebruik van de expertise van een internationale groep van interventieonderzoekers op het gebied van posttraumatische stress en middelengebruiksstoornis (PTSD+SUD) om methoden te vergelijken voor het categoriseren van interventies die gericht zijn op SUD, PTSD of PTSD+SUD.

Page 3 of 31 1 2 3 4 5 31
© 2023 NTVP - All Rights Reserved