In de afgelopen weken is er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. In een systematische review is de relatie tussen opvoedingsreacties en posttraumatische stresssymptomen bij kinderen onderzocht. Een transnationale studie onderzocht associaties tussen copingstrategieën en psychologisch leed bij inwoners van Oekraïne, Polen en Taiwan tijdens de beginfase van de oorlog van 2022 in Oekraïne. Een cross-sectionele studie onderzocht de relatie tussen bevallingservaring, PTSS-symptomen, hechtingsstijl, depressie, moeder-baby hechtingsstoornissen en ontevredenheid over partnerrelaties.

In de afgelopen weken is er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. Eén studie bepaalde de effecten van een intensieve traumagerichte behandeling voor PTSS en BPS bij 45 patiënten. Een cross-sectionele studie onderzocht de prevalentie van psychologische distress in een studentenpopulatie tijdens de eerste twee lockdowns in verband met de COVID-19 pandemie. Een andere studie gebruikte kunstmatige intelligentie om dissociatieve patiënten te identificeren en eerdere zelfmoordpogingen te voorspellen.

In de afgelopen weken is er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. In een systematische review werd onderzoek samengevat waarin de activering van het autonome zenuwstelsel en dissociatie bij PTSS-patiënten werd geëvalueerd om de validiteit van bestaande neurofysiologische modellen van traumagerelateerde hypoarousal te onderscheiden. Een ander onderzoek gebruikte latente klassenanalyses om na te gaan of symptomen van ontwikkelingstrauma verder reiken dan, of samen voorkomen met symptomen van PTSS bij 507 kinderen.

In de afgelopen weken is er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. Een review onderzocht de neurobiologie van systemen in de zich ontwikkelende hersenen die het meest beïnvloed worden door fysieke en emotionele trauma’s en verwaarlozing. Een kwalitatieve studie onderzocht de ervaringen en perspectieven van COVID-19 gezondheidszorgmedewerkers. In een meta-analyse werd de huidige stand van zaken over de effecten van psychologische interventies voor PTSS op het negatieve zelfbeeld samengevat.

In de afgelopen weken is er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. Twee pilot-studies evalueerden de toepasbaarheid, aanvaardbaarheid en voorlopige effectiviteit van PTSD Coach, een openbaar toegankelijke internet-interventie en mobiele app, in een Zuid-Afrikaanse context met schaarse middelen. Een andere studie beschreef de ontwikkeling van de multidisciplinaire centra voor seksueel geweld in Nederland. Een RCT vergeleek de effectiviteit van Interpersoonlijke Psychotherapie met sertraline voor 74 vrouwen met PTSS na recent seksueel geweld. Een RCT vergeleek de effectiviteit van Interpersoonlijke Psychotherapie met sertraline voor 74 vrouwen met PTSS na recent seksueel geweld.

In de afgelopen weken is er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. In één studie werd onderzocht of trauma-gerichte cognitieve gedragstherapie effectief is voor het verminderen van PTSS en cPTSS bij 73 getraumatiseerde jongeren. In een andere studie werd het traumatype als potentiële moderator van PTSS-symptoomnetwerken onderzocht. Een experimentele studie onderzocht de effectiviteit van een op afstand gegeven intensieve traumagerichte behandeling voor PTSS en Complexe PTSS.

In de afgelopen weken is er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. Een prospectieve verkennende studie in een steekproef van 455 vrouwelijke overlevenden van verkrachting onderzocht de associatie van single nucleotide polymorfismen (SNPs) in het adiponectine gen (ADIPOQ) en PTSS ernst, en de interactie van deze SNPs met jeugdtrauma in het modereren van de associatie met PTSS ernst. In een andere studie werd met behulp van een netwerkbenadering een reeks prenatale risicofactoren onderzocht die ACE’s bij moeders in verband kunnen brengen met vroeggeboorte en laag geboortegewicht bij het kind. Een systematische review beoordeelde de intensiteit en het verloop van rouw bij vrouwen met een miskraam of doodgeboorte en schatte de frequentie van ernstige rouwreacties in deze populatie.

In de afgelopen weken is er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. Eén artikel beschrijft bestaande literatuur over de impact van het ontmoeten van kinderen en kindsoldaten tijdens militaire uitzendingen en het risico op moreel trauma dat hierop volgt. Een tweede studie geeft inzicht in de impact die ervaringen van gezondheidszorgmedewerkers met verschillende etnische achtergronden tijdens de pandemie hadden op hun geestelijke gezondheid.In een andere studie werden de psychometrische eigenschappen van het Child and Adolescent Trauma Screen 2 (CATS-2) onderzocht als maat voor PTSS en CPTSS. Patricia Dashorst, Rafaële Huntjens, Trudy Mooren, Rolf Kleber en Peter de Jong onderzochten directe en indirecte intrusies bij nakomelingen van overlevenden van de Tweede Wereldoorlog.

In de afgelopen weken is er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. In één artikel wordt een onderzoeksprotocol gepresenteerd. Het doel van de cohort-studie zal zijn om te onderzoeken of baseline sociaal cognitieve vaardigheden geassocieerd zijn met behandelingsuitkomsten na traumagerichte therapie voor PTSS. In een andere studie werd de prevalentie van zelfstigma bepaald in een steekproef van 194 volwassenen met PTSS.

In de afgelopen weken is er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. Een cross-sectionele studie onderzocht risico- en beschermende factoren voor posttraumatische stress en posttraumatische groei bij ouders van kinderen met verstandelijke beperkingen en ontwikkelingsstoornissen. Een experimentele studie onderzocht de prestatie en hartslagvariabiliteit tijdens een emotionele werkgeheugentaak in relatie tot de ernst van mishandeling in de kindertijd en comorbide PTSS bij BPD. In een andere studie werd nagegaan of interouderlijke conflicten, positief ouderschap, alcoholgebruik, negatieve jeugdervaringen (ACE’s), en een gezinsgerichte interventie de telomeerlengte van ouders en kinderen kunnen voorspellen.

Page 2 of 31 1 2 3 4 31
© 2023 NTVP - All Rights Reserved