In de afgelopen weken is er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. In één studie werd onderzocht of trauma-gerichte cognitieve gedragstherapie effectief is voor het verminderen van PTSS en cPTSS bij 73 getraumatiseerde jongeren. In een andere studie werd het traumatype als potentiële moderator van PTSS-symptoomnetwerken onderzocht. Een experimentele studie onderzocht de effectiviteit van een op afstand gegeven intensieve traumagerichte behandeling voor PTSS en Complexe PTSS.

In de afgelopen weken is er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. Een prospectieve verkennende studie in een steekproef van 455 vrouwelijke overlevenden van verkrachting onderzocht de associatie van single nucleotide polymorfismen (SNPs) in het adiponectine gen (ADIPOQ) en PTSS ernst, en de interactie van deze SNPs met jeugdtrauma in het modereren van de associatie met PTSS ernst. In een andere studie werd met behulp van een netwerkbenadering een reeks prenatale risicofactoren onderzocht die ACE’s bij moeders in verband kunnen brengen met vroeggeboorte en laag geboortegewicht bij het kind. Een systematische review beoordeelde de intensiteit en het verloop van rouw bij vrouwen met een miskraam of doodgeboorte en schatte de frequentie van ernstige rouwreacties in deze populatie.

In de afgelopen weken is er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. Eén artikel beschrijft bestaande literatuur over de impact van het ontmoeten van kinderen en kindsoldaten tijdens militaire uitzendingen en het risico op moreel trauma dat hierop volgt. Een tweede studie geeft inzicht in de impact die ervaringen van gezondheidszorgmedewerkers met verschillende etnische achtergronden tijdens de pandemie hadden op hun geestelijke gezondheid.In een andere studie werden de psychometrische eigenschappen van het Child and Adolescent Trauma Screen 2 (CATS-2) onderzocht als maat voor PTSS en CPTSS. Patricia Dashorst, Rafaële Huntjens, Trudy Mooren, Rolf Kleber en Peter de Jong onderzochten directe en indirecte intrusies bij nakomelingen van overlevenden van de Tweede Wereldoorlog.

In de afgelopen weken is er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. In één artikel wordt een onderzoeksprotocol gepresenteerd. Het doel van de cohort-studie zal zijn om te onderzoeken of baseline sociaal cognitieve vaardigheden geassocieerd zijn met behandelingsuitkomsten na traumagerichte therapie voor PTSS. In een andere studie werd de prevalentie van zelfstigma bepaald in een steekproef van 194 volwassenen met PTSS.

In de afgelopen weken is er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. Een cross-sectionele studie onderzocht risico- en beschermende factoren voor posttraumatische stress en posttraumatische groei bij ouders van kinderen met verstandelijke beperkingen en ontwikkelingsstoornissen. Een experimentele studie onderzocht de prestatie en hartslagvariabiliteit tijdens een emotionele werkgeheugentaak in relatie tot de ernst van mishandeling in de kindertijd en comorbide PTSS bij BPD. In een andere studie werd nagegaan of interouderlijke conflicten, positief ouderschap, alcoholgebruik, negatieve jeugdervaringen (ACE’s), en een gezinsgerichte interventie de telomeerlengte van ouders en kinderen kunnen voorspellen.

In de afgelopen weken is er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. In één studie werd onderzocht of het meemaken van kindermishandeling leidt tot problemen met het reguleren van comfortabele interpersoonlijke afstand. In een tweede onderzoek werd de relatie tussen rouwreacties en sociale steun bestudeerd bij Chinese nabestaanden die hun enige kind hebben verloren (bekend als Shidu-ouders). Een ander onderzoek was gericht op het ontwikkelen en uitvoeren van een psychometrische evaluatie van een therapeutische therapietrouw- en competentieschaal voor rouwgerichte cognitieve gedragstherapie (CGT). Tot slot onderzochten Lieke Kooij, Thimo van der Pol, Joost Daams, Irma Hein & Ramón Lindauer gemeenschappelijke elementen uit evidence-based traumatherapieën voor kinderen en adolescenten.

In de afgelopen weken zijn er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. Eén studie onderzocht het verband tussen de ernst van PTSS en veerkracht in een steekproef van 3876 Amerikaanse militaire veteranen met en zonder PTSS-diagnose. Een tweede studie onderzocht de Posttraumatic Anger Questionnaire (PAQ) aan de hand van een steekproef van 250 volwassenen die een verkeersongeval hadden meegemaakt. Een exploratieve kwalitatieve studie onderzocht de impact en ervaringen van secundaire traumatische stress onder therapeuten en operatoren bij het geven van 3MDR.

In de afgelopen weken zijn er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. Een meta-analyse van observationele studies onderzocht het verloop van herstel van PTSS in het eerste jaar na een trauma, en de factoren die dat herstel beïnvloeden. Een longitudinale studie onderzocht mogelijke voorspellers van de lange-termijn geestelijke gezondheid en kwaliteit van leven van getraumatiseerde vluchtelingen. Een systematische review onderzocht de effecten van psychologische behandelingen op het neurocognitief functioneren bij volwassenen met PTSS.

In de afgelopen weken zijn er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. In een systematische review en meta-analyse werd geprobeerd de werkzaamheid van een aantal gevestigde psychologische benaderingen te vergelijken met interventies die enkel gericht waren op het middelenmisbruik bij individuen met PTSS en comorbide stoornis in het gebruik van middelen. In een andere studie werden psychologische gevolgen geïdentificeerd van door drugs gefaciliteerd seksueel misbruik. Maarten Eisma en Aerjen Tamminga vergeleken in hun studie verlieskenmerken, verliesomstandigheden en rouwniveaus bij nabestaanden vanwege COVID-19, natuurlijke en onnatuurlijke oorzaken.

In de afgelopen weken zijn er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. Een longitudinale studie gebruikte fMRI om te onderzoeken of tekorten in proactieve en reactieve inhibitie PTSS-symptomen zes maanden na het  trauma bij 23 patiënten konden voorspellen. Een andere studie onderzocht de verschillen in neurale functionele connectiviteit tussen deelnemers met en zonder een voorgeschiedenis van jeugdtrauma. Een kwalitatieve studie onderzocht de ervaringen van acht patiënten met een intensieve poliklinische behandeling voor PTSS.

Page 2 of 31 1 2 3 4 31
© 2023 NTVP - All Rights Reserved