In de afgelopen maand is er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. Uit een case-case–control comparison studie onder jongvolwassene studenten blijkt dat het beëindigen van een niet-echtelijke romantische relatie aanzienlijk geassocieerd is met symptomen van PTSS. Een longitudinaal onderzoek onder postpartum vrouwen tijdens de COVID-19 pandemie onderzocht factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van PTSS na de bevalling. Een klinisch onderzoek evalueerde de effectiviteit van een acht sessies durende videoconferentie-gebaseerde therapie genaamd Deep Brain Reorienting (DBR) voor individuen met PTSS.

In de afgelopen maand is er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. Een systematische review en meta-analyse keek naar de cortisolreactie op traumatische stimuli en de correlatie tussen cortisol en PTSS-symptomen. Een systematische review onderzocht de effecten van danstherapie bij volwassenen met psychologisch trauma en de barrières en bevorderende factoren voor het therapeutische gebruik van deze therapie.

In de afgelopen maand is er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. Een systematische review en meta-analyse onderzocht de effectiviteit van psychosociale interventies voor het bevorderen van de geestelijke gezondheid en het voorkomen van mentale symptomen bij gedwongen ontheemde personen van alle leeftijden, zoals vluchtelingen en intern ontheemden. Een RCT onderzocht de aanvaardbaarheid van begeleide internetgebaseerde cognitieve gedragstherapie met een trauma-focus (i-CBT-TF) genaamd ‘Spring’ voor milde tot matige PTSS, in vergelijking met face-to-face CBT-TF. Een andere studie onderzocht de reden achter het verschil in scores tussen de PCL-5 en de CAPS-5. Een beschrijvende studie richtte zich op de rol van ouderfactoren bij het behalen van positieve resultaten in de eerste fase van stepped care cognitieve gedragstherapie voor kinderen na een trauma.

In de afgelopen maand is er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. Een systematische review onderzocht de relatie tussen lichamelijke activiteit en individuele geestelijke gezondheid, fysiologie, subjectieve kwaliteit van leven en welzijn na traumatische gebeurtenissen. Een andere studie onderzocht de effectiviteit van EMDR voor ernstige angst voor kankerrecidive bij acht borst- en darmkankeroverlevenden. Een systematische review en meta-analyse onderzocht het gebruik van de ‘PTSD Coach’ interventie, zowel web-based als via mobiele applicaties, bij mensen die aan trauma zijn blootgesteld.

In de afgelopen maand is er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. Eén studie onderzocht of het herbeleven van traumatische herinneringen vergelijkbaar werkt bij de behandeling van posttraumatische stressstoornis (PTSS) en langdurige rouwstoornis, en of het vergelijkbaar gerelateerd is aan behandelingssucces. Een experimentele studie onderzocht de relatie tussen de gevoeligheid van het Behavioural Inhibition System (BIS) vóór een trauma en PTSS-symptomen. Een onderzoek onder jongvolwassenen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS) onderzocht de relatie tussen slaap en PTSS-symptomen met behulp van subjectieve (slaapdagboek) en objectieve metingen van slaap (actigrafie). Een ander onderzoek richtte zich op de relatie tussen slaapstoornissen en emotie dysregulatie bij het ontwikkelen van PTSS na een traumatische gebeurtenis.

In de afgelopen maand is er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. Eén studie onderzocht de rol van zelfonthulling als mogelijke moderator van de associaties tussen schaamte en gecompliceerde rouw/depressie bij 152 suicide-loss survivors. Een andere studie onderzocht de onafhankelijke effecten van negatieve jeugdervaringen (ACEs) en positieve jeugdervaringen (PCEs) op het psychosociale welzijn van kinderen en hoe ACEs en PCEs worden doorgegeven tussen generaties. In een andere studie is onderzocht welke associaties er zijn tussen de ernst van PTSS, gerelateerde dissociatie en emotieregulatie symptomen en alcohol-/drugsmisbruik onder Canadese zorgmedewerkers en hulpverleners tijdens de COVID-19-pandemie. Een kwalitatieve studie richtte zich op het onderzoeken van herinneringen aan gebeurtenissen vlak voor een traumatische ervaring.

In de afgelopen maand is er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. Een randomized controlled trial analyseerde de kosteneffectiviteit van drie exposure-based behandelingen bij patiënten met PTSS gerelateerd aan misbruik in de kindertijd. Een review evalueerde het onderzoek naar de effectiviteit van Acceptatie en Toewijdingstherapie (ACT) voor PTSS en gokverslaving in veteranen. Een exploratieve studie evalueerde de langdurige effecten van vroege negatieve ervaringen op het aanpassingsvermogen.

In de afgelopen weken is er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. In een kwalitatieve studie werden interviews met experts gehouden om te achterhalen wat overeenkomende thema’s zijn met betrekking tot de reïntegratiefase van CPTSS-behandeling. Een andere studie onderzocht een mogelijke cognitieve samenhang tussen meervoudige traumatische gebeurtenissen en de ernst van PTSS-symptomen via disfunctionele cognities en verwachtingen.

In de afgelopen weken is er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. In een systematische review is de relatie tussen opvoedingsreacties en posttraumatische stresssymptomen bij kinderen onderzocht. Een transnationale studie onderzocht associaties tussen copingstrategieën en psychologisch leed bij inwoners van Oekraïne, Polen en Taiwan tijdens de beginfase van de oorlog van 2022 in Oekraïne. Een cross-sectionele studie onderzocht de relatie tussen bevallingservaring, PTSS-symptomen, hechtingsstijl, depressie, moeder-baby hechtingsstoornissen en ontevredenheid over partnerrelaties.

In de afgelopen weken is er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. Eén studie bepaalde de effecten van een intensieve traumagerichte behandeling voor PTSS en BPS bij 45 patiënten. Een cross-sectionele studie onderzocht de prevalentie van psychologische distress in een studentenpopulatie tijdens de eerste twee lockdowns in verband met de COVID-19 pandemie. Een andere studie gebruikte kunstmatige intelligentie om dissociatieve patiënten te identificeren en eerdere zelfmoordpogingen te voorspellen.

Page 1 of 311 2 3 31
© 2023 NTVP - All Rights Reserved