Deze week zijn er weer twee interessante studies gepubliceerd in het European Journal of Psychotraumatology. In de ene studie werd onderzocht of het focussen op de spatio-temporele context van aversieve autobiografische herinneringen negatieve emoties, beoordelingen en herbelevingen vermindert. De andere studie maakte gebruik van de expertise van een internationale groep van interventieonderzoekers op het gebied van posttraumatische stress en middelengebruiksstoornis (PTSD+SUD) om methoden te vergelijken voor het categoriseren van interventies die gericht zijn op SUD, PTSD of PTSD+SUD.

In de afgelopen dagen zijn er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. Eén studie verzamelde informatie over complexe PTSS bij 162 vrouwelijke slachtoffers van intiem partnergeweld. Een andere studie keek naar veranderingen in de expressie van microRNAs in het bloed van patiënten met behandelingsresistente depressie veroorzaakt door blootstelling aan stressvolle levensgebeurtenissen. 

In de afgelopen dagen zijn er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. In één van de studies werden verschillen tussen drie groepen onderscheiden in een steekproef van moeders en dochters die de genocide van 1994 van Tutsi’s in Rwanda overleefden. Een andere studie was gericht op het onderzoeken van homogene subgroepen van ICD-11 CPTSS en hun verband met demografische variabelen, traumatische ervaringen en empirisch afgeleide factoren van moeilijkheden in het leven na de migratie bij vluchtelingen. Lonneke Lenferink, Marleen van de Munckhof, Jos de Keijser en Paul Boelen onderzochten de factorstructuur van een langdurige rouwstoornis (prolonged grief disorder) volgens DSM-5-TR criteria en DSM-5 PTSS bij mensen die werden geconfronteerd met een traumatisch verlies. Tot slot werd in een andere studie de klinische bruikbaarheid van de CPTSS (complexe PTSS)-diagnose beschreven.

In de afgelopen dagen zijn er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. In een kwalitatieve studie werden eerstelijnsmedewerkers geïnterviewd die hulp boden bij een groot terroristisch incident in het Verenigd Koninkrijk in 2017. In een systematische review en meta-analyse werd de relatie tussen HIV/AIDS-stigma en welzijn van mensen met HIV onderzocht. Een RCT met 59 Syrische kinderen tussen de 10 en 14 jaar onderzocht de haalbaarheid van een korte, schaalbare psychologische interventie

In de afgelopen dagen zijn er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. Eén studie onderzocht of waargenomen sociale steun het verband tussen zorgen over een pandemie en psychische lijdensdruk zou kunnen bufferen in een aan geweld blootgestelde steekproef. Een andere studie rapporteert een gedetailleerde analyse van kwalitatieve interviewgegevens van eerstelijnspersoneel dat reageerde op een grootschalig terroristisch incident in het VK in 2017.  In een meta-analyse werd de relatie onderzocht tussen hiv/aids-stigma en het welzijn van mensen met hiv. Ook werd het studieprotocol gepubliceerd van een studie naar een interventie voor het verminderen van psychopathologie bij mensen die tijdens de COVID-19 pandemie dierbaren hebben verloren.

Deze studie zal de effectiviteit van online behandeling voor het verminderen van psychopathologie bij mensen die tijdens de COVID-19 pandemie dierbaren hebben verloren onderzoeken.

In de afgelopen dagen zijn er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology.

Eén studie onderzocht de corticale representatie van cardiale interoceptieve signalen bij patiënten met PTSS en de samenhang met mishandeling in de kindertijd, trait dissociatie, en emotiedysregulatie. Een tweede studie evalueerde de effecten van een eenjarig hondentrainingsprogramma op PTSS-symptomatologie bij jongeren met PTSS. Een andere studie onderzocht de associaties tussen peritraumatische dissociatie, autonome activatie, gezichtsbewegingen, staren, en intrusievorming.

In een van de gepubliceerde studies werden de effecten van de COVID-19-pandemie op de geestelijke gezondheid van vluchtelingen voor en na de pandemie onderzocht. In een andere studie werd de associatie tussen fatalisme en PTSS en CPTSS volgens de ICD-11-definitie onderzocht in steekproeven uit drie Afrikaanse landen. In de derde studie hebben onderzoekers geprobeerd verbanden te evalueren tussen ervaringen op de werkplek tijdens COVID-19, moreel leed en het welzijn van Canadese gezondheidswerkers.

Afgelopen week zijn er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. Eén studie keek naar de samenhang tussen negatieve affectieve interferentie en traumagerelateerde symptomen bij patiënten met een dissociatieve stoornis. Een tweede studie onderzocht het cognitief functioneren bij politieagenten met en zonder PTSS. Tevens is er een nieuwe vragenlijst ontwikkeld om de aanwezigheid en de ernst van ‘early adversity’ te meten, de Youth and Childhood Adversity Scale.

In de afgelopen week zijn er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. In één artikel werd er gekeken naar sekseverschillen in PTSS in Zuid-Afrika, een andere studie beschreef factoren die bijdragen aan de algemene mentale gezondheid van Palestijnse burgers en in een derde studie werd gekeken naar het verband tussen strategieën die gevangenisbewaarders gebruiken om de emoties van gedetineerden te reguleren en de PTSS-symptomen en het gedrag van de gedetineerden.

Page 1 of 281 2 3 28
© 2022 NTVP - All Rights Reserved