Cardiovasculaire en psychologische reacties bij het vrijwillig ophalen van trauma bij posttraumatische stress stoornis

Auteurs: Chia-Ying Chou, Roberto La Marca, Andrew Steptoe & Chris R. Brewin

Originele titel: Cardiovascular and psychological responses to voluntary recall of trauma in posttraumatic stress disorder

Het vrijwillig ophalen van trauma is een kernelement van exposure-gebaseerde psychotherapieën en kan aanzetten tot spontane dissociatieve reacties zoals flashbacks, depersonalisatie en derealisatie. Om de verbanden te onderzoeken tussen cardiovasculaire en psychologische reacties bij trauma hebben individuen met PTSS een traumatische herinnering opgehaald. Hartslag en hartslag variabiliteit werden continue bijgehouden en de episodes waarin verschillende vormen van dissociatie werden ervaren tijdens het ophalen van trauma werden geïdentificeerd. Een significante toename in parasympathetische activiteit werd gevonden tijdens het ophalen van trauma, waarbij meer parasympathetische dominantie indicatief is voor meer depersonalisatie/derealisatie op dat moment. Terwijl in het algemeen een afname in hartslag tijdens het ophalen van trauma gerelateerd was aan toegenomen angst en waargenomen dreiging, gingen flashbacks gepaard met toename in hartslag op kort termijn. Deze bevindingen laten zien dat verschillende cardiovasculaire reacties gerelateerd zijn aan verschillende psychologische ervaringen tijdens het ophalen van trauma. Toekomstige onderzoeksrichtingen werden besproken.

Kernwoorden: hartslag variabiliteit; hartslag; PTSS; ophalen van herinneringen; flashbacks; depersonalisatie/derealisatie

APA citatie: Chou, C., La Marca, R., Steptoe, A., & Brewin, C. R. (2018). Cardiovascular and psychological responses to voluntary recall of trauma in posttraumatic stress disorder. European Journal of Psychotraumatology, 9(1), 1472988. doi:10.1080/20008198.2018.1472988

Vertaald door: Lonneke I.M. Lenferink

Dit artikel is geaccepteerd voor publicatie op 20 april 2018 en online gepubliceerd op 4 juni 2018.

© 2021 NTVP - All Rights Reserved