Blootstelling aan potentieel traumatische gebeurtenissen in jonge Zwitserse mannen- Associaties met sociaal-demografische kenmerken en geestelijke gezondheidsuitkomsten (alcoholmisbruik, depressieve stoornis en suïcidepogingen)

Originele titel: Exposure to potentially traumatic events in young Swiss men-
Associations with socio-demographics and mental health outcomes (alcohol use disorder, major depression and suicide attempts)

European Journal of Psychotraumatology

Auteurs: Natalia Estévez-Lamorte, Raffaela Pitzurra, Simon Foster, Gerhard Gmel, Meichun Mohler-Kuo & Ulrich Schnyder

Achtergrond en doel: De doelen van deze studie waren het inschatten van de lifetime en 12-maands prevalentie van blootstelling aan potentieel traumatische gebeurtenissen (PTEs) in jonge mannen in Zwitserland en om de factoren en geestelijke gezondheidsuitkomsten vast te stellen die geassocieerd zijn aan zulke gebeurtenissen.

Methode: Data van de Cohort Study on Substance Use Risk Factors (C-SURF) werd gebruikt, betreffende 5223 jonge mannen. Blootstelling aan PTEs werd beoordeeld met de Post-traumatic Diagnostic Scale (PDS), Trauma History Questionnaire (THQ) en Life Event Checklist (LEC).

Resultaten: Lifetime prevalentie van PTEs was 59.4% en 37.3% rapporteerde meerdere typen gebeurtenissen. Twaalf-maanden prevalentie was 31.2% en 12.7% rapporteerde meerdere typen gebeurtenissen. Een laag opleidingsniveau van participanten, een hoog opleidingsniveau van moeder, een beneden gemiddelde welvaart van de familie, en het niet wonen bij biologische ouders waren gerelateerd aan een hoger risico op het ervaren van een of meerdere PTEs gedurende het leven. Een laag opleidingsniveau van deelnemers en een hoog opleidingsniveau van moeder was ook gerelateerd aan blootstelling aan een of meerdere PTEs gedurende de afgelopen 12 maanden. Logistische regressieanalyses lieten zien dat blootstelling aan PTE direct gelinkt was aan alle geestelijke gezondheidsuitkomsten. De sterkste relatie werd gevonden tussen blootstelling aan meerdere typen PTE en suïcidepogingen (adjusted OR 4.9 [95% CI: 2.9-8.4]).

Conclusies: Deze resultaten geven aan dat het ervaren van een of meerdere typen PTE in veel voorkomt bij Zwitserse jonge mannen. De inspanningen om de blootstelling aan PTEs te laten afnemen en om het voorkomen en behandelen van resulterende geestelijke gezondheidsproblemen in jonge mannen moet geïntensiveerd worden.

Kernwoorden: trauma, traumatische gebeurtenis, geestelijke gezondheidsuitkomsten, prevalentie van potentieel traumatische gebeurtenissen, life event, sociaal demografische gegevens

Citatie: Estévez-Lamorte, N., Pitzurra, R., Foster, S., Gmel, G., Mohler-Kuo, M., & Schnyder, U. (2019). Exposure to potentially traumatic events in young Swiss men: associations with socio-demographics and mental health outcomes (alcohol use disorder, major depression and suicide attempts). European Journal of Psychotraumatology, 10, 1611093. DOI: 10.1080/20008198.2019.1611093

Geaccepteerd voor publicatie op 13 april 2019, online gepubliceerd op 31 mei  2019

Vertaald door Marie-Louise Kullberg

© 2021 NTVP - All Rights Reserved