Als tweede bijeenkomst in de lezingencyclus van de NtVP kwamen de aspecten dwang en walging in de context van trauma aan bod.

De onderzoeksgroep brengt de specifieke moeilijkheden en veerkracht evenals de aangrijpingspunten voor effectieve interventies in kaart.

In een nieuw behandelconcept worden PTSS-patiënten in een kortdurende intensief traject ( 2 x 4 dagen) behandeld voor hun PTSS met behulp van exposure of EMDR, in combinatie met intensieve sport. In dit onderzoek wordt gekeken naar de effectiviteit van het behandelprogramma, en naar moderatoren en mediatoren. Ook worden combinaties van exposure en EMDR uitgevoerd…

Sommige mensen verwerken een verlies redelijk makkelijk, terwijl anderen vastlopen in hun rouwproces. In hoeverre verliesverwerking beïnvloed wordt door de omstandigheden rondom het verlies en door iemands karakter is vooralsnog onduidelijk. Heeft de manier waarop mensen denken over zichzelf invloed op het verloop van rouw en wat voor soort omgangsstijlen helpen bij verwerking? Dit promotie…

Page 346 of 354 1 344 345 346 347 348 354
© 2022 NTVP - All Rights Reserved