Het doel van deze studie was om subgroepen nabestaande jongeren op basis van hun symptomen van verlies-gerelateerde posttraumatische stress te identificeren. Drie subgroepen werden geïdentificeerd: geen, intermediaire en pervasieve post traumatische stress problematiek. De subgroepen verschilden in ernst van de posttraumatische stress en in symptoom structuur. Jongeren in de subgroep met pervasieve problematiek rapporteerden een lagere emotionele stabiliteit dan jongeren in de subgroep zonder problematiek. Demografische en verlies-gerelateerde variabelen waren niet gerelateerd aan het behoren tot een subgroep.

In de afgelopen weken zijn er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. Een longitudinale studie gebruikte fMRI om te onderzoeken of tekorten in proactieve en reactieve inhibitie PTSS-symptomen zes maanden na het  trauma bij 23 patiënten konden voorspellen. Een andere studie onderzocht de verschillen in neurale functionele connectiviteit tussen deelnemers met en zonder een voorgeschiedenis van jeugdtrauma. Een kwalitatieve studie onderzocht de ervaringen van acht patiënten met een intensieve poliklinische behandeling voor PTSS.

Deze prospectieve cohortstudie had tot doel een voorspellingsmodel te ontwikkelen dat soldaten van het Amerikaanse leger identificeert die een hoog risico lopen om dakloos te worden na hun overgang naar het burgerleven. Met behulp van een machine learning model en gegevens van 16.589 soldaten waren de auteurs in staat om dakloosheid accuraat te voorspellen. Een voorspellend model voor dakloosheid zou soldaten nauwkeurig voor preventieve interventies kunnen aanwijzen vóór de overgang naar het burgerleven.

In deze studie werd onderzocht of de respons van veteranen op een intensief PTSS-behandelingsprogramma voorafgaand aan de eerste sessie kon worden voorspeld met behulp van machine learning en statistische methoden. De auteurs waren in staat om fast en minimal responders voor aanvang van de behandeling met relatief hoge nauwkeurigheid te voorspellen.

Page 2 of 346 1 2 3 4 346
© 2022 NTVP - All Rights Reserved