Deze prevalentiestudie liet zien dat rouw een belangrijke factor is in de tegenslagen waarmee jonge mensen worden geconfronteerd voordat ze suïcide plegen. Rouw lijkt op te tellen bij bestaande tegenslagen. Duurzame ondersteuning bij rouwverwerking moet routinematig en onmiddellijk beschikbaar zijn. Proactieve ondersteuning is vereist, vooral als er aanwijzingen zijn voor andere tegenslagen.

In deze studie werd de effectiviteit onderzocht van een psychologische zelfhulpinterventie ontwikkeld door de Wereldgezondheidsorganisatie, genaamd Self-Help Plus. Er werd gekeken of deze interventie kan bijdragen aan het voorkomen van de ontwikkeling van psychische stoornissen onder Syrische vluchtelingen die psychische problemen ervaren in Turkije. Self-Help Plus bleek een effectieve strategie om het ontstaan van psychische stoornissen te voorkomen. 

Deze week zijn er weer twee interessante studies gepubliceerd in het European Journal of Psychotraumatology. In de ene studie werd onderzocht of het focussen op de spatio-temporele context van aversieve autobiografische herinneringen negatieve emoties, beoordelingen en herbelevingen vermindert. De andere studie maakte gebruik van de expertise van een internationale groep van interventieonderzoekers op het gebied van posttraumatische stress en middelengebruiksstoornis (PTSD+SUD) om methoden te vergelijken voor het categoriseren van interventies die gericht zijn op SUD, PTSD of PTSD+SUD.

Deze studie onderzocht het risico op suïcidaal gedrag bij jongvolwassen vluchtelingen die als minderjarige zijn gemigreerd. De resultaten toonden aan dat jongvolwassen vluchtelingen een lager risico op suïcidaal gedrag hebben dan hun leeftijdsgenoten die in Zweden zijn geboren, zelfs als ze een laag opleidingsniveau of psychische stoornissen hebben. Jonge vluchtelingen die Zweden zonder begeleiding zijn binnengekomen, lijken niet in dezelfde mate beschermd te zijn.

Page 1 of 3301 2 3 330
© 2022 NTVP - All Rights Reserved