Bestuurswisseling tijdens ALV

In de afgelopen vier jaar heeft de NtVP een grote groei en ontwikkeling doorgemaakt. Zonder onze inspirerende, enthousiaste en doortastende voorzitter Mariel Meewisse was dit niet gelukt.
Tijdens de ALV in november 2014 werd Mariel, samen met een heel nieuw, door haar samengesteld, bestuur geïnstalleerd. Nu, ruim vier jaar en vele uren werk later, is het tijd voor een wisseling van de wacht.

Behalve onze voorzitter zullen ook Marten la Haye (secretaris/penningmeester), Ellen Klaassens (vice voorzitter, portefeuillehouder communicatie) en Marit Sijbrandij (kennisdeling en certificering nuldelijnsondersteuners) hun bestuursfunctie na 4 jaar doorgeven.
Dr. Trudy Mooren, bestuurslid en portefeuillehouder certificering, heeft zich geïnteresseerd en bereid getoond de taak als voorzitter van de NtVP van Mariel over te nemen.

Omdat de vereniging blijft groeien, er veel ontwikkelingen zijn in het psychotraumaveld en wij grote ambities blijven hebben om de kwaliteit van psychotraumatherapeuten hoog te houden en een bijdrage te blijven leveren met betrekking tot kennisdeling, willen wij het NtVP bestuur uitbreiden met een achttal nieuwe kandidaat-bestuursleden te weten:
Kyra Cornelissen, MSc – secretaris
Philip le Clercq, MSc – penningmeester
Dr. Lonneke Lenferink – portefeuille communicatie
Dr. Wendy Pots – lezingen
Dr. Ingrid Wigard – certificering WO
Dr. Simone de la Rie – certificering WO
Drs. Marcel de Koning – certificering HBO
Drs. Marie-José van Hoof – psychotrauma Jeugd, waaronder certificering

In januari ontvangen alle leden van de NtVP een separate email waarin de kandidaat bestuursleden zich aan u voorstellen. Uiteraard is bovenstaande een voorstel en bieden wij u als NtVP lid de kans hierover mee te beslissen. Tijdens de ALV zal er een anonieme stemming plaatsvinden waarna de nieuwe bestuursleden en de nieuwe voorzitter geïnstalleerd zullen worden.

CategoryNB-Uitnodiging
© 2021 NTVP - All Rights Reserved