Bestuurswissel tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 30 januari 2019

Onder een wit dekentje van sneeuw en met een code geel weeralarm vond op 30 januari jl. de ALV plaats in Breukelen. Een evaluatie van de activiteiten over 2018 werd gegeven en portefeuillehouders presenteerden de plannen voor het nieuwe jaar. Wilt u meer weten over de NtVP plannen voor dit jaar?

Lees dan het jaarplan voor 2019.

Tijdens de ALV hebben we afscheid genomen van voorzitter Mariel Meewisse, secretaris & penningmeester Marten La Haye, vice-voorzitter en portefeuillehouder communicatie Ellen Klaassens en portefeuillehouder nuldelijnsondersteuning Marit Sijbrandij. Zij hebben zich de afgelopen 4 jaar met groot enthousiasme ingezet voor de NtVP. Onder het voorzitterschap van Mariel is de NtVP flink gegroeid en zijn nieuwe initiatieven geimplementeerd. Wij zijn hen zeer dankbaar voor hun onvermoeibare inzet de afgelopen jaren!

Mariel heeft het voorzitterschap overgedragen aan Trudy Mooren. Trudy was al bestuurslid NtVP en verantwoordelijk voor de portefeuille certificering Psychotraumatherapeuten. Zij zal zich nu als voorzitter gaan inzetten voor de NtVP en is verantwoordelijk voor de in- en externe betrekkingen.

We willen maar liefst 8 nieuwe bestuursleden welkom heten die tijdens de ALV zijn benoemd.

• Kyra Cornelissen – Secretaris
• Philip le Clercq – Financiën
• Simone de la Rie – Certificering Psychotraumatherapeuten
• Ingrid Wigard – Certificering Psychotraumatherapeuten
• Marcel de Koning – Certificeringtraject HBO
• Lonneke Lenferink – Communicatie
• Marie-José van Hoof – Psychotrauma jeugd
• Wendy Pots – Lezingen

Benieuwd naar de achtergrond van de nieuwe bestuursleden? U kunt hier een korte biografie lezen.

CategoryNB-Feb19, Nieuwsbrief
© 2022 NTVP - All Rights Reserved