Bernet Elzinga benoemd tot lid van de KNAW

De NtVP feliciteert professor Bernet Elzinga met haar benoeming tot lid van De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

Bernet Elzinga draagt op vernieuwende wijze bij aan een beter begrip van een van de belangrijkste veroorzakers van menselijk lijden: stress tijdens de jeugdjaren. Elzinga onderzoekt de invloed van stresservaringen op de hersenontwikkeling en het welzijn bij jongeren en volwassenen. Ze combineert daarbij neurobiologische, fysiologische en observationele gegevens.

CategoryNieuws
© 2023 NTVP - All Rights Reserved