Bepalen van het index trauma bij PTSS patiënten met blootstelling aan meervoudig trauma

Impact op behandeleffecten bij het gebruik van meest ernstige gebeurtenis versus meerdere traumatische gebeurtenissen

Auteurs: Kathlen Priebe, Nikolaus Kleindienst, Andrea Schropp, Anne Dyer, Antje Krüger-Gottschalk, Christian Schmahl, Regina Steil & Martin Bohus

Orginele titel: Defining the index trauma in PTSD patients with multiple trauma exposure: Impact on treatment effects of using worst single incident versus multiple traumatic events

Achtergrond: Een posttraumatische stress stoornis (PTSS) vereist de identificatie van één of meerdere traumatische gebeurtenissen, genaamd het index trauma, wat dient als basis voor het meten van de ernst van PTSS. Bij patiënten die meer dan één traumatische gebeurtenis hebben meegemaakt, zou de ernst af kunnen hangen van de exacte definitie van het index trauma. Het bepalen van het index trauma als de meest ernstige gebeurtenis zou kunnen resulteren in PTSS symptoomniveaus die verschillen van wat geobserveerd zou worden wanneer het index trauma meerdere gebeurtenissen bevat.
Doel: Deze studie onderzoekt de impact van de definitie van het index trauma op baseline PTSS symptoomniveaus en behandeluitkomst.
Methode: Een geplande secondaire analyse werd uitgevoerd op data van een subset (N=58) van patiënten die deelnamen aan een trial waarbij de effectiviteit werd geëvalueerd van een 12-weken residentieel DGT-PTSS programma voor PTSS gerelateerd aan kindermisbruik. Metingen voor de ernst van PTSS werden uitgevoerd bij aanvang, aan het einde van de 12-weken behandelperiode en 6 en 12 weken na afloop van de behandeling, waarbij gebruik werd gemaakt van de Clinician-Administered PTSD Scale. Het index trauma werd bepaald aan de hand van zowel de meest ernstige gebeurtenis tot maximaal drie kwalitatief verschillende traumatische gebeurtenissen.
Resultaten: Wanneer het index trauma meerdere trauma’s omvatte, waren PTSS symptoomniveaus significant hoger en verbeteringen van voor tot na behandeling waren significant lager vergeleken met wanneer het index trauma werd bepaald aan de hand van de meest ernstige gebeurtenis.
Conclusies: Bij patiënten met PTSS die meerdere trauma’s hebben meegemaakt, zou het bepalen van het index trauma aan de hand van de meest ernstige gebeurtenis, sommige aspecten van klinisch relevante symptoomniveaus kunnen missen, wat mogelijk zou kunnen leiden tot een vertekende interpretatie van behandeleffecten. Bij DGT-PTSS, waren behandeleffecten lager wanneer het index trauma meerdere traumatische gebeurtenissen omvatte. Meer onderzoek is nodig om de impact te bepalen van verschillende definities van het index trauma op de evaluatie van andere trauma-gerichte behandelingen.

Kernwoorden: PTSS, Criterium A, index trauma, cumulatief trauma, meervoudige traumatisering

APA citatie: Priebe, K., Kleindienst, N., Schropp, A., Dyer, A., Krüger-Gottschalk, A., Schmahl, C., Steil, R., & Bohus, M. (2018). Defining the index trauma in post-traumatic stress disorder patients with multiple trauma exposure: Impact on severity scores and treatment effects of using worst single incident versus multiple traumatic events. European Journal of Psychotraumatology, 9(1), 1486124. doi:10.1080/20008198.2018.1486124

Vertaald door: Lonneke I.M. Lenferink

Geaccepteerd voor publicatie op 15 mei 2018, online gepubliceerd op 9 juli 2018

© 2023 NTVP - All Rights Reserved