Benoeming Ton de Wijs als erelid van de NtVP

foto-ton-de-wijs

Ton de Wijs is vanwege zijn buitengewone verdiensten benoemd tot erelid van de Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP). Hij werd tijdens het congres op 11 mei jl. beëdigd.
Ton was betrokken bij de oprichting van de vereniging in 2006, en heeft zich er sindsdien voor ingezet. Hij heeft diverse verantwoordelijkheden op zich genomen. Hij is lange tijd penningmeester van de vereniging geweest (van 2006 tot 2013). Tegelijkertijd heeft hij het penningmeesterschap van de ESTSS erbij gehad (van 2009 tot 2016). Hij is betrokken geweest bij de eerste congressen en het opstarten van de European Journal of Traumatic Stress Studies (EJPT). Hij heeft het certificeringsprogramma binnen de NtVP opgezet. Dat betekent dat hij ervoor heeft gezorgd dat de structuur en de inhoud is opgebouwd. Er is een certificeringscommissie, een accreditatiecommissie en dit jaar worden de procedures voor herregistratie vormgegeven. Zonder zijn inzet zou er nu niet een degelijk registratie-programma hebben bestaan. De ervaringen die zijn opgedaan heeft hij ook gedeeld bij de opbouw van het registratieprogramma binnen de ESTSS.
Hij toont bij al deze activiteiten een niet-aflatende constructieve, kritische en ook vrolijke insteek.

CategoryNieuws
© 2022 NTVP - All Rights Reserved