Belangen van kindervluchtelingen moeten meewegen in asielprocedure

Op donderdag 14 juni promoveerde Carla van Os aan de universiteit van Groningen op haar proefschrift: Best interests of the child-assessments for recently arrived refugee children. Behavioural and children’s rights perspectives on decision-making in migration law.

Veel vluchtelingenkinderen die in Nederland asiel aanvragen hebben sociaal-emotionele problemen. Deze worden voor een deel veroorzaakt door de traumatische gebeurtenissen die ze in hun thuisland of tijdens de reis naar Nederland hebben meegemaakt. In haar onderzoek laat dr. Carla van Os zien dat het belangrijk is om deze problemen aandacht te geven. Belangrijker nog, ze laat zien hoe deze kinderen geholpen kunnen worden in het uitleggen waarom zij bescherming nodig hebben. Want juist getraumatiseerde kinderen vinden het moeilijk om uit te leggen waarom zij een veilige plek in Nederland nodig hebben.

Van Os voerde best-interests-of-the-child evaluaties uit onder 27 vluchtelingenkinderen om de interesses van deze kinderen te bepalen. De beoordelingen leverden betrouwbare informatie op die de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) kunnen helpen in het beslissen of zij asiel aan kinderen moeten verlenen. Uit het onderzoek van Van Os blijkt dat het mogelijk is om op basis van de gedragswetenschappen een inventarisatie te maken van de behoeften van vluchtelingenkinderen.

Lees hier een samenvatting van het onderzoek op de website van de universiteit Groningen. Het gehele proefschrift kan worden gelezen door te klikken op de titel van het proefschrift bovenaan dit bericht.

dr. Carla van Os

CategoryNieuws
© 2021 NTVP - All Rights Reserved