Behandeling van posttraumatische stresssymptomen en agressie bij vrouwelijke voormalige kindsoldaten middels aangepaste versie van Narrative Exposure-therapie (FORNET)

Auteurs: Katy Robjant, Anke Koebach, Sabine Schmitt, Amani Chibashimba, Samuel Carleial  & Thomas Elbert

Originele titel: The treatment of posttraumatic stress symptoms and aggression in female former child soldiers using adapted Narrative Exposure therapy – a RCT in eastern democratic republic of Congo

Doel
Vrouwen en meisjes vormen een aanzienlijk deel van de gewapende groepen in conflictgebieden. In vergelijking met mannen is het onderzoek naar de geestelijke gezondheid van vrouwelijke strijders echter beperkt en is er geen onderzoek gedaan naar behandelingen. Psychologische gevolgen onder mannelijke voormalige strijders kenmerking zich het meest door PTSS en agressie, dit geeft aan dat er behoefte is aan op trauma gerichte therapie die ook gewelddadig gedrag aanpakt met extra componenten die sociaal gedrag en inclusie versterken. Het doel van deze studie is om de effectiviteit van een herziene aanpassing van Narrative Exposure Therapy te onderzoeken in een steekproef van voormalige vrouwelijke kindsoldaten.

Methode
92 vrouwelijke voormalige kindsoldaten die tijdens de M23 opstand (2012–2014) en met geweld waren geworven en die PTSS bleken te hebben, werden gerandomiseerd in twee groepen, een die een versie van Narrative Exposure Therapy kregen en die was aangepast voor daders (FORNET) of treatment as usual. Klinische resultaten voor PTSS, agressie en depressie werden beoordeeld, evenals sociale resultaten (huidig ​​gewelddadig gedrag, schuldgevoel en waargenomen sociale erkenning).

Resultaten
Hoge niveaus van trauma, geschiedenis van plegen van extreem geweld en aanhoudend gewelddadig gedrag werden binnen deze groep gevonden. De interventie bleek superieur te zijn aan de behandeling zoals gewoonlijk na 3-4 maanden en 9 maanden follow-up voor alle klinische en sociale eindpunten. Matige tot grote effectgroottes werden gevonden voor PTSS, agressie en depressie.

Conclusie
Deze studie onderzoekt de effectiviteit van psychotherapie voor voormalige vrouwelijke kindsoldaten en omvat een langdurige follow-up. Het toont aan dat FORNET in combinatie met groepstherapie de geestelijke gezondheidsproblemen en aanhoudend geweld bij vrouwelijke voormalige kindsoldaten in post conflict gemeenschappen effectief kan verminderen.

Deze studie is op 27 september 2019 online gepubliceerd in Behaviour Research and Therapy

CategoryNieuws
© 2022 NTVP - All Rights Reserved