Behandelen van kinderen en adolescenten met meervoudige trauma’s – Een gerandomiseerde klinische trial van narratieve exposure therapie

Auteurs: Kirsi Peltonen & Samuli Kangaslampi

Originele titel: Treating Children and Adolescents with Multiple Traumas – A Randomized Clinical Trial of Narrative Exposure Therapy

Achtergrond en doel: Miljoenen kinderen en adolescenten lijden wereldwijd aan een posttraumatische stressstoornis (PTSS) en andere problemen vanwege langdurige blootstelling aan traumatiserende gebeurtenissen. Vormen van cognitieve gedragstherapie zijn de meest gebruikte behandelingen van PTSS, maar bewijs hiervoor met geavanceerde designs in klinische setting onder kinderen is beperkt.

Methoden: We voerden een multicentre, parallel, niet-geblindeerd, pragmatische gerandomiseerde gecontroleerde trial uit en bestudeerden de effectiviteit van Narratieve Exposure Therapie (NET) bij getraumatiseerde kinderen en adolescenten. Een totaal van 50 9 tot 17-jarige participanten, die langdurige traumatische omstandigheden hebben ervaren in de vorm van vluchtelingschap of familiegeweld en lijden aan PTSS symptomen, werden gerandomiseerd naar NET (n = 29) en treatment as usual (TUA; n = 21) actieve controlegroepen. Het doel van de studie was om uit te zoeken in hoeverre het haalbaar is om NET te implementeren binnen het bestaande zorgsysteem van een hoog-inkomensland en in hoeverre het, t.o.v. TAU, mentale gezondheidsproblemen zou verlagen, in het bijzonder PTSS, en veerkracht zou verhogen bij kinderen en adolescenten met meervoudige trauma’s. Wij verwachtten dat NET meer effectief zou zijn in het reduceren van symptomen en vergroten van veerkracht dan TAU.

Resultaten: ANOVA resultaten toonden aan dat PTSS en psychologische stress, maar niet depressie symptomen, afnamen ongeacht de behandelgroep. Veerkracht verbeterde in beide groepen. Binnen-groep analyses toonden dat de afname in PTSS symptomen alleen significant was in de NET groep. De effectgroottes waren groot voor NET maar klein voor TAU. Aangaande cutoff scores voor PTSS symptomen, afname voor het deel van de participanten met klinische PTSS levels was alleen significant in de NET groep. Intention-to-treat analyses met linear mixed models bevestigden deze resultaten.

Conclusies: Ondanks de tekortkomingen van de huidige studie geeft het voorlopige ondersteuning voor de veiligheid, effectiviteit en nut van NET bij meervoudig getraumatiseerde kinderen en adolescenten in klinische setting. Aandacht moet besteed worden aan de implementatie van de nieuwe behandeling als een dagelijkse tool in de gezondheidszorg. Wij zouden moeten nastreven om de kennis van clinici te verbeteren over de veiligheid en beperkte risico’s van op exposure-gebaseerde methoden en de vooroordelen aangaande deze methoden te verminderen. Zowel peer- als supervisieondersteuning is nodig wanneer de methode voor het eerst wordt gebruikt bij cliënten.

Kernwoorden: vluchteling, mishandeling, kinderen, adolescenten, Narratieve Exposure Therapie, PTSS

APA citatie: Peltonen, K., & Kangaslampi, S. (2019). Treating children and adolescents with multiple traumas: A randomized clinical trial of narrative exposure therapy. European Journal of Psychotraumatology, 10(1), 1558708. doi:10.1080/20008198.2018.1558708

Vertaling door Lonneke I.M. Lenferink

Geaccepteerd voor publicatie op 1 december 2018, online gepubliceerd op 17 januari 2019.

CategoryNieuws
© 2022 NTVP - All Rights Reserved