De Jan van Dijk Victimology and Victims’ Rights Award werd in 2014 geïntroduceerd met als doel meer aandacht te genereren voor de positie van het slachtoffer in het universitair onderwijs en wetenschappelijk onderzoek naar slachtofferschap te stimuleren.

Stress-geïnduceerde veranderingen van het PVT-circuit (paraventriculaire kern van de thalamus) kan de gevoeligheid voor toekomstige stressoren mogelijk bevorderen.

Onderzoekers binnen het Family Lab project (Universiteit Leiden) publiceerden onlangs een artikel in Social Cognitive and Affective Neuroscience over de neurale reacties op afwijzing in mensen die zijn mishandeld.

De belangrijkste bevinding in deze studie was dat het zelfbeeld van de kinderen, hun perspectief op hun biologische ouders en hun visie op hun bredere omgeving (zoals familieleden) enorm verschilden van participant tot participant, ook tussen broers en zussen.

Sarah Strauven, initiatiefnemer van Care for Refugees, kwam op het idee om ademhalings-en ontspanningsoefeningen op te nemen in 10 verschillende talen en deze in digitaal formaat toegankelijk te maken voor asielzoekers en vluchtelingen.

De bevindingen uit deze meta-analyse impliceren dat jeugdigen die zijn blootgesteld aan trauma lagere niveaus van executieve functioneren hebben. Problemen met executief functioneren zou opgenomen moeten worden in diagnostiek-en behandelrichtlijnen.

Prototypische trajecten werden in consistente verhoudingen geïdentificeerd in onafhankelijke studies. Veerkracht blijkt de modale respons op potentieel traumatische gebeurtenissen.

Er is onder meer afgesproken dat er vanaf 2019 150 extra opleidingsplaatsen komen voor psychologen die een eerste diagnose kunnen stellen.

Hans Rohlof is vrijdag 29 juni jl. gepromoveerd op zijn proefschrift “Psychodiagnostic assessment with refugees: Studies on the Cultural Formulation Interview and somatization”. Somatisch georiënteerde behandelmodules kunnen een aanvullende mogelijkheid zijn in de zorg voor deze groep.

De belangrijkste voorspeller van verstoorde slaap was blootstelling aan nonverbale emotionele mishandeling door ouders op 9-10 jarige leeftijd.

© 2018 NTVP - All Rights Reserved