De NtVP is gestart met het vertalen van abstracts van recent gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek in de EJPT. 

Naarmate slachtoffers zelfredzamer zijn, hebben zij gedurende de eerste maanden na het meemaken van een schokkende gebeurtenis minder posttraumatische stress (PTSD)-symptomen.

Auteurs: Elisa Kaltenbach, Eva Härdtner, Katharin Hermenau, Maggie Schauer & Thomas Elbert Originele titel: Efficient identification of mental health problems in refugees in germany: The refugee health screener. Achtergrond: Een substantieel aantal vluchtelingen heeft psychische klachten. Dit gegeven behoeft dringend aandacht, gezien de groeiende vluchtelingen populatie in Europa. Hoewel EU richtlijnen voorschrijven dat kwetsbare individuen zoals overlevers van traumatische gebeurtenissen, geïdentificeerd…

Dit e-pamflet is gemaakt om volwassenen met traumatische ervaringen in de kindertijd korte, relevante informatie te bieden.

Auteurs: Rens van de Schoot, Naomi Schalken & Miranda Olff Originele titel: Systematic search of Bayesian statistics in the field of psychotraumatology Veel verschillende disciplines zijn toenemend geïnteresseerd in Bayesiaanse analyse. Bayesiaanse methodes implementeren de theorie van Bayes, die stelt dat bestaande overtuigingen worden geüpdatet met data, en dit proces levert aanpassingen op van overtuigingen over…

Dit jaar vinden er op de Najaarsconferentie van de VGCt (9-10 november te Veldhoven) openbare supervisie plaats rondom schematherapie en CGT.

Voor de grote groep van soldaten, veteranen en andere mensen die lijden aan post-traumatische stress (PTSS) is er nieuwe hoop: MDMA blijkt een ideaal middel om PTSS te behandelen.

The bacteria in your gut could hold clues to whether or not you will develop posttraumatic stress disorder (PTSD) after experiencing a traumatic event.

In deze editie wordt de supervisievraag “Moet ik een trauma behandelen als dat niet op de voorgrond staat?’ beantwoord door Ingrid Wigard (klinisch psycholoog) en Maartje Schoorl (klinisch psycholoog).

Mensen met angststoornissen slikken vaak antidepressiva. Als zij na herstel van hun angststoornis proberen te stoppen met deze pillen hebben ze een hoge kans op terugkeer van klachten.

© 2017 NTVP - All Rights Reserved