Dissociatieve symptomen worden onterecht geassocieerd met een verminderde behandeluitkomst.

De definitieve 9-item RES kan een waardevol instrument zijn in wetenschappelijk onderzoek en in de klinische praktijk.

Donderdag 24 mei 16.15 zal Lonneke Lenferink haar proefschrift “The disappearance of a significant other: Consequences and care” openbaar verdedigen in het Academiegebouw in Groningen.

Wilt u beter worden in het geven van narratieve exposure therapie of juist in het toepassen van imaginaire rescripting bij PTSS patienten?

Agent met trauma te vaak aan lot overgelaten & Minister: Agent met trauma sneller en beter behandelen

Recent gepromoveerde Myrthe Tielman wordt geinterviewd over de ontwikkeling van een virtuele coach die kan helpen bij de behandeling van PTSS.

De studie evalueert de directe effecten van cognitieve herstel training op neurocognitieve mechanismen die hypothetisch onderliggend zijn aan PTSS en het indirecte effect van deze interventie op opkomende PTSS symptomen.

De begeleiding van deze mensen verloopt over het algemeen stroef, blijkt uit een rondgang langs experts op het gebied van de ‘transculturele’ hulpverlening.

3MDR (Multi-modular Motion-assisted Memory Desensitization and Reconsolidation) is een combinatie van bewezen behandeltechnieken, zoals de afleidende taak uit EMDR, en moderne innovaties, zoals virtual reality.

Voorafgaand aan het NtVP Jaarcongres kunt u op woensdagmiddag deelnemen aan één preconference workshop.

© 2018 NTVP - All Rights Reserved