Kruispunt heeft een speciale uitzending over de eerste generatie oorlogsgetroffenen uit de Tweede Wereldoorlog. Over hoe veel van hen op hoge leeftijd weer of alsnog last krijgen van dingen die ze in de oorlog hebben meegemaakt.

Dit jaar zamelt 3FM Serious Request: The Lifeline geld in voor slachtoffers van mensenhandel, zodat het Rode Kruis kan helpen mensen te beschermen. In de week voor kerst (18-24 december) trekken er drie teams met 3FM-dj’s te voet door Nederland, in estafettevorm.

Jonge slachtoffers van seksuele uitbuiting in Nederland raken steeds meer uit beeld, terwijl een gecoördineerde aanpak uitblijft. Dit blijkt uit de Slachtoffermonitor mensenhandel 2014-2018 die vandaag verschijnt.

Voorlichtingsmateriaal over ernstige psychische problemen is vaak te complex voor jongeren met een migratie- of vluchtelingenachtergrond. Daardoor kunnen hun problemen onopgemerkt blijven. Dit project ontwikkelt begrijpelijk informatiemateriaal voor deze groep.

We zijn op zoek naar een web-beheerder die de NtVP-website en social-media accounts van de vereniging kan onderhouden. Wil jij meewerken aan het delen van kennis op het gebied van psychotrauma? Reageer dan voor 31 oktober op onze vacature.

In een genoombrede associatiestudie voor PTSS konden de gegevens van meer dan 30.000 patiënten met PTSS en 170.000 controles worden gebruikt waardoor het mogelijk werd om fundamentele kennis te verkrijgen van de complexe neurobiologie van deze psychiatrische stoornis.

Jaarlijks wordt er door het LIBC een openbare publieksdag georganiseerd. Dit jaar was het thema: Geheugensporen: ‘het ik tussen verleden, heden en toekomst’. Lees hier een terugblik geschreven door Chris Hoeboer.

Het LZV is een civiel-militaire ketenzorgorganisatie met als doel veteranen, dienstslachtoffers en hun relaties bij uitzendgerelateerde psychische en psychosociale problemen overal in Nederland de meest geëigende zorg te bieden.

Jaarlijks wordt er door het LIBC een openbare publieksdag georganiseerd. Dit jaar was het thema: Geheugensporen: ‘het ik tussen verleden, heden en toekomst’. Lees hier een terugblik geschreven door Chris Hoeboer.

Hulpverleners komen vaak in heftige situaties terecht. Steun van speciaal opgeleide collega’s kan helpen bij de verwerking ervan.

© 2019 NTVP - All Rights Reserved