In het NtVP Katern de supervisievraag: “Wat houdt de wet affectieschade in die sinds 1 januari 2019 is ingevoerd?”

Een aanzienlijk percentage van de kinderen die van 1945 tot heden in jeugdzorginstellingen of pleeggezinnen verbleven blijkt onvoldoende te zijn beschermd tegen fysiek, psychisch en seksueel geweld.

Het doel van de huidige studie was om te exploreren hoe mannen die deelnemen aan een genderspecifieke trauma stabilisatie interventie deze behandelaanpak ervaren.

Op donderdag 6 juni verdedigt Jeannette Lely haar proefschrift: ‘Treating trauma-related disorders in later life’ in het Academiegebouw te Utrecht.

“Dit is het verhaal over mijn grote liefde, Ismir.” Zo begint Nick Teunissen zijn solovoorstelling, op het toneel in Sarajevo’s zogenoemde ‘oorlogstheater’.

Onderzoeker en psychiater Jeanet Nieuwenhuis van VGGNet pleit ervoor dat zorgprofessionals meer oog hebben voor PTSS en een laag IQ. En zeker voor de combinatie ervan.

Een meta-synthese op basis van wetenschappelijke literatuur en evaluaties van psychosociale ondersteuning na rampen na 12 Nederlandse rampen en grote crisissituaties tussen 1992 en 2014.

Een posttraumatische stressstoornis bij kinderen wordt niet altijd opgemerkt, met alle gevolgen van dien. Het is tijd om dat te veranderen. Rake Vragen helpt hulpverleners bij het stellen van de juiste vragen als het gaat over trauma’s en de mogelijke gevolgen.

Interview met Eus van Someren, hoofd afdeling Slaap en Cognitie van Nederlands Herseninstituut.

© 2019 NTVP - All Rights Reserved