Hear Me is een expositie met een serie portretten van moedige vrouwen die hun persoonlijke ervaring met seksuele intimidatie of geweld delen.

Door Mariel Meewisse, klinisch psycholoog en voorzitter NtVP, is een korte video gemaakt over PTSS.

In de uitzending van 7 november 2017 heeft EenVandaag een rapportage uitgezonden over 3MDR.

‘Ik weet het 100 procent zeker, want ik voel de structuur in mijn mond, proef het nog en ril erbij’. Ook heb ik er duidelijke beelden van. ‘Dat is hier in huis nooit gebeurd’, zegt mam stellig. Bovenstaande gaat om een futiliteit; niet over herinneringen aan vermeend seksueel misbruik (lees daarvoor Ineke Wessel haar reactie…

Momenteel zijn er 238 psychotraumatherapeuten NtVP! En er komen nog steeds aanmeldingen binnen. 2-maandelijks worden de dossiers door de certificeringscommissie beoordeeld. Tegelijkertijd is er een update van het programma, dat wil zeggen van de definitie, van de criteria en van de toetsing in voorbereiding. In maart 2017 waren daartoe hoogleraren en universitair hoofddocenten die op…

“Heel inspirerend congres!”, “Ga zo door!” en “leerzaam, interessant congres”: een greep uit de evaluaties van afgelopen NtVP congres over levensloop en trauma. Uit de evaluatie bleek ook dit jaar het congres weer goed in de smaak te zijn gevallen: een gemiddelde van 7.8 voor de leerervaring als geheel! Persoonlijk vond ik het geweldig om…

De EMD-app is een nieuwe online toepassing die is gebaseerd op het EMDR-protocol. In het streven om de efficiëntie van een PTSS-behandeling te vergroten onderzoekt ARQ, in samenwerking met het AMC, of het gebruik van de EMD-app als aanvulling op een reguliere EMDR-behandeling leidt tot een sneller herstel. Zij zoeken voor dit onderzoek 60 cliënten….

Nadat schrijfster Griet op de Beeck eind september op televisie over haar incest-verleden vertelde was het thema “hervonden herinneringen” weer even volop in het nieuws. Diverse kranten interviewden psychologen die zich met het geheugen bezighouden over waarom we herinneringen aan seksueel misbruik in de kindertijd die pas na decennia opduiken moeten wantrouwen. Anderen vonden zulke…

De certificeringscommissie heeft de afgelopen maanden weer een groep gekwalificeerde behandelaars mogen certificeren. Zij heet de nieuwe Psychotraumatherapeuten van harte welkom! De gegevens van onderstaande Psychotraumatherapeuten zijn te vinden in het online register op de website van de NtVP. Voor meer informatie over het certificeringstraject kunt u contact opnemen met: certificering@ntvp.nl Naam Mw. L.M.L. Knoben…

© 2022 NTVP - All Rights Reserved