Verband tussen het gevoel van bedreiging door een terroristische aanval en subjectieve gezondheid: Een webenquête een week na de aanslagen van 22 maart 2016 in België

Auteurs: Reginald Deschepper, Stefaan Six, Yori Gidron, Anne-Marie Depoorter, Marie Vandekerckhove, Nancy Gheysens, Roel Van Overmeire & Johan Bilsen

Originele titel: Association between feeling threatened by a terrorist attack and subjective health: A web survey a week after the attacks of 22 March 2016 in Belgium

Achtergrond: De golf van terroristische aanslagen van de afgelopen jaren in Europa en andere regio’s kan problemen veroorzaken zoals angst en depressieve symptomen. Sommige studies suggereren dat waargenomen dreiging ook lichamelijke gezondheidsproblemen kan veroorzaken.
Doel: Onderzoek naar het verband tussen het gevoel van bedreiging en subjectieve gezondheid in de eerste week na een terroristische aanslag.
Methode: Online onderzoek met een zelfgekozen steekproef in de Belgische bevolking een week na de terroristische aanslagen in 2016. Deelnemers werden via de Belgische media uitgenodigd om een vragenlijst in het Nederlands, Frans of Engels in te vullen op een website. De belangrijkste uitkomsten waren de associatie tussen ‘bedreigd voelen’ en subjectieve gezondheidsproblemen. Waargenomen dreiging werd gemeten met de vraag “Tijdens de week na de aanslagen … Voelde je je bedreigd?”. Subjectieve gezondheid werd gemeten met behulp van gestandaardiseerde schalen (ACSA, PHQ-4, PHQ-15).
Resultaten: 2620 deelnemers vulden de vragenlijst in, 69,8% was vrouw, 27,7% woonde in Brussel en 43,1% werkte daar. Geslacht, leeftijd, woon – en werkkring, blootstelling aan de media, religiositeit en religieuze aansluiting waren significant geassocieerd met hoger waargenomen dreiging. Eénentwintig procent van de respondenten voelde zich veel of zeer bedreigd in de week na de aanslagen. Ze rapporteerden significant hogere niveaus van mentale en fysieke gezondheidsproblemen. De meest frequent gemelde problemen waren angst en depressie symptomen. De gezondheidsproblemen die het duidelijkst verschilden tussen mensen met lage en hoge niveaus van waargenomen dreiging waren flauwvallen (3,6 keer hoger), pijn op de borst (2,4 keer hoger) en kortademigheid (2,4 keer hoger).
Conclusie: In een zelfgekozen steekproef van respondenten werd ‘zich bedreigd voelen’ sterk geassocieerd met een lager welzijnsniveau en hogere niveaus van psychische en lichamelijke gezondheidsproblemen. De meest voorkomende gezondheidsproblemen waren geestelijke gezondheidsproblemen, maar de meest uitgesproken verschillen tussen mensen met lage versus hoge niveaus van waargenomen dreiging waren lichamelijke gezondheidsproblemen.

Kernwoorden: Terroristische aanvallen; Waargenomen dreiging; België; Gezondheidsproblemen; Symptoom controle

Citatie: Reginald Deschepper, Stefaan Six, Yori Gidron, Anne-Marie Depoorter, Marie Vandekerckhove, Nancy Gheysens, Roel Van Overmeire & Johan Bilsen (2018) Association between feeling threatened by a terrorist attack and subjective health: a web survey a week after the attacks of 22 March 2016 in Belgium, European Journal of Psychotraumatology, 9:1, DOI: 10.1080/20008198.2018.1500821

Vertaling: Kimberly Stam

Geaccepteerd voor publicatie op 21 juni 2018, online gepubliceerd op 10 augustus 2018.

© 2023 NTVP - All Rights Reserved