Publicatie: verwachtingen en stereotypen in de perceptie van slachtoffers

Originele titel: Observer reactions to emotional victims of serious crimes: stereotypes and expectancy violations

Auteurs: Alice K. Bosma, Eva Mulder, Antony Pemberton & Ad J. J. M. Vingerhoets

Negatieve reacties jegens slachtoffers kunnen gerelateerd zijn aan de verwachtingen die men heeft over bepaalde gedragskenmerken van een ideaal slachtoffer. De onderzoekers onderzochten hoe geuitte emotie, geslacht van het slachtoffer en het soort misdrijf van invloed zijn op de perceptie van observanten over de geloofwaardigheid van het slachtoffer, het karakter van het slachtoffer en mate van schade. Deelnemers (N = 335) lazen een slachtofferverklaring, geschreven door een mannelijk of vrouwelijk slachtoffer van een seksuele of fysieke aanval, waarin woede of verdriet werd geuit. De resultaten toonden aan dat observanten over het algemeen negatiever reageerden op mannelijke slachtoffers dan op vrouwelijke slachtoffers, en op slachtoffers die eerder woede dan verdriet uitten. Echter, uit de wisselwerking tussen de geuitte emotie en het soort misdrijf bleek dat de geuitte emotie alleen een significante invloed heeft op de perceptie van het karakter en de geloofwaardigheid van het slachtoffer in gevallen van fysiek geweld. Ten slotte leiden afwijkingen in de vooringenomen emotionele verwachting van de observanten tot verminderde geloofwaardigheid van het slachtoffer. De discussie concentreert zich op hoe afwijkingen in de emotiesverwachtingen nauw verbonden lijken te zijn met stereotype kenmerken van slachtofferschap.

Dit artikel is op 24 april online gepubliceerd in het open access Journal Psychology, Crime & Law. Het gehele artikel is hier te lezen.

CategoryNieuws
© 2022 NTVP - All Rights Reserved