Artikel: Posttraumatische stressstoornis en cardiovasculaire aandoeningen

Onder hulpverleners die werrden ingezet na de aanslagen op het World Trade Center op 11 september 2001 blijkt dat PTSS het risico op o.a. hartaanvallen en longaandoeningen verhoogd. Onderzoekers van de City University of New York tonen dit aan in de studie Post-traumatic stress disorder and cardiovascular diseases: a cohort study of men and women involved in cleaning the debris of the world trade center complex. (pdf artikel: Post-Traumatic Stress Disorder and Cardiovascular Diseases)

Van hulpverleners die als eerste ter plaatse waren tijdens de aanslag van 11 september 2001 op het World Trade Center is al langer bekend dat zij lijden aan chronische gezondheidscomplicaties zoals ademhalingsaandoeningen, verschillende soorten kanker en geestelijke gezondheidsproblemen. Een nieuwe studie suggereert echter dat posttraumatische stressstoornis (PTSS) onder deze groep ook negatieve gezondheidseffecten heeft die de risico’s op een hartinfarct en beroerte kunnen verhogen. Onder circa 6500 arbeiders die belast waren met het schoonmaken van het puin, hebben onderzoekers ontdekt dat onder personen met PTSS meer dan twee keer zoveel hartinfarten en beroertes voorkwamen in vergelijking met mensen zonder PTSS. Het effect was hetzelfde bij zowel mannen als vrouwen. Lees meer.

Bron: tctMD, 19 juli 2018

CategoryNieuws
© 2023 NTVP - All Rights Reserved