Artikel over meten van kwaliteit programma’s psychosociale ondersteuning na rampen

TitelMeasuring and modelling the quality of 40 post-disaster mental health and psychosocial support programmes

Auteurs: Michel L. A. Dückers, Sigridur B. Thormar, Barbara Juen, Dean Ajdukovic, Lindy Newlove-Eriksson & Miranda Olff

Rampen kunnen een enorme impact hebben op de gezondheid en het welzijn van de getroffenen. Internationaal worden overheden en dienstverleners vaak uitgedaagd om complexe psychosociale problemen te adresseren. In deze studie werden 40 MHPSS-programma’s geanalyseerd. De programma’s werden meestal geïmplementeerd in Europese rampsituaties. Het doel van de studie was om kwaliteitsdomeinen te meten die als relevant worden erkend in de literatuur. Uit de resultaten bleek dat MHPSS-programma’s met een hogere plannings- en bezorgingssystemen, een groter aantal maatregelen en interventies uit evidence-informed richtlijnen toepasten. In dergelijke programma’s zijn coördinatoren positiever over algemene evaluatiecriteria en de realisatie van essentiële psychosociale principes.  Verder onderzoek is nodig om de bevindingen te valideren en uit te breiden en om meer te leren over succesfactoren en obstakels voor de implementatie van MHPSS-programma’s.

Het gehele artikel dat is gepubliceerd in PLOS is te lezen door te klikken op de link in de titel.


CategoryNieuws
© 2021 NTVP - All Rights Reserved