Artikel: Neurale reacties op afwijzing in een familiestudie over mishandeling.

Onderzoekers binnen het Family Lab project van de Universiteit Leiden publiceerden onlangs een artikel in Social Cognitive and Affective Neuroscience over de neurale reacties op afwijzing in mensen die zijn mishandeld.

Afwijzing is een belangrijk aspect van kindermishandeling en veranderde neurale reacties op sociale afwijzing zijn waargenomen bij mishandelde individuen. De huidige studie heeft de primeur om de impact te onderzoeken van 1) ervaren en gepleegd misbruik en 2) verwaarlozing van neurale reacties op sociale uitsluiting door vreemden versus familie. Dit werd gemeten door middel van een multigenerationeel model waar 144 deelnemers aan meededen. De rol van neurale reactiviteit voor sociale uitsluiting in de intergenerationele transmissie van mishandeling werd ook onderzocht. Exclusie door vreemden was vooral geassocieerd met verhoogde activering in de linker insula, terwijl uitsluiting door een familielid voornamelijk geassocieerd was met verhoogde activering in de anterior cingulate cortex (ACC). Neurale reactiviteit voor sociale uitsluiting door vreemden in de insula, ACC en dorsomedial prefrontale cortex (dmPFC), was geassocieerd met ervaren mishandeling maar niet met gepleegde mishandeling. Bij mishandelende ouders werd in andere hersengebieden neurale reactiviteit tijdens uitsluiting gevonden, wat wijst op verschillende neurale correlaten van ervaren en gepleegde mishandeling. Daarom konden geen mechanismen worden geïdentificeerd die betrokken zijn bij de overdracht van mishandeling. Overgevoeligheid voor sociale afwijzing door onbekenden in verwaarloosde individuen onderstreept het belang om een ​​onderscheid te maken tussen de gevolgen van mishandeling en verwaarlozing. Dit suggereert dat de impact van het meemaken van afwijzing en mishandeling door eigen ouders verder reikt dan de gezinscontext.

Lees hier de studie: Pass it on? The neural responses to rejection in the context of a family study on maltreatment.

CategoryNieuws
© 2023 NTVP - All Rights Reserved