Artikel: Lange-termijn uitkomsten van traumagerichte behandeling bij psychose

Titel: Long-term outcomes of trauma-focused treatment in psychosis

Auteurs: David van den BergPaul A. J. M. de BontBerber M. van der Vleugel, Carlijn de RoosAd de JonghAgnes van Minnen & Mark van der Gaag 

Samenvatting
De auteurs presenteren de 12-maanden follow-up resultaten voor een gerandomiseerde gecontroleerde studie van Prolonged Exposure en EMDR onder 85 (78.8%) deelnemers met een psychotische stoornis en comorbide PTSS. Positieve effecten op klinische beoordeling van PTSS, zelfmeting van PTSS, depressie, paranoïde-referentieel denken en remissie van schizofrenie werden gehandhaafd tot een follow-up van 12 maanden. Negatieve posttraumatische cognities daalden bij Prolonged Exposure en waren stabiel in EMDR. Een significante achteruitgang in sociaal functioneren werd gevonden, terwijl reducties in interferentie van PTSS-symptomen met sociaal functioneren werden gehandhaafd. Deze resultaten ondersteunen dat de huidige PTSS-richtlijnen van toepassing zijn op mensen met een psychose.

APA citatie: Van den Berg, D., De Bont, P., Van der Vleugel, B., De Roos, C., De Jongh, A., Van Minnen, A., & Van der Gaag, M. (2018). Long-term outcomes of trauma-focused treatment in psychosis. The British Journal of Psychiatry, 1-3. doi:10.1192/bjp.2017.30

Online gepubliceerd op: 07 februari 2018

CategoryNieuws
© 2021 NTVP - All Rights Reserved