Anhedonie en emotionele verdoving in veteranen die behandeling zoeken: gedrags-en elektrofysiologische reacties op beloning

Auteurs: Kasper Eskelund, Karen-Inge Karstoft & Soren B. Andersen

Originele titel: Anhedonia and emotional numbing in treatment-seeking veterans: behavioral and electrophysiological responses to reward

Achtergrond: Anhedonie is een veelvoorkomend symptoom na blootstelling aan traumatische stress en is een kenmerk van de PTSS diagnose. In depressieonderzoek is anhedonie in verband gebracht met een tekort aan beloningsfunctioneren, dat wordt weerspiegeld in gedrags- en neurale reacties. Dergelijke tekorten na blootstelling aan trauma zijn echter nog niet goed begrepen.
Doel: Het doel van de huidige studie is om een schatting te maken van de associaties tussen anhedonie, PTSS symptoom-clusters en gedrags-en elektrofysiologische reacties op beloning.
Methode: Deelnemers (n=61) werden geworven onder Deense veteranen die behandeling zochten bij de Militaire Geestelijke Gezondheidszorg van de Deense Defensie. Voor de start van de behandeling werden de deelnemers gescreend met symptoom meetinstrumenten en zij namen deel aan een gezamenlijk gedrags-en elektrofysiologisch experiment. Het experimentele paradigma bestond uit een signaal-detectie taak die als doel had beloningsgestuurd leren te meten. Gelijktijdige EEG-opnames werden geanalyseerd om de neurale respons na het ontvangen van de beloning te evalueren, aangegeven door het component Feedback-Related Negativity (FRN).
Resultaten: Anhedonie zoals geconceptualiseerd in depressie correleerde met gedragsmatig leren (r = -0.28, p = 0.032). Zowel anhedonie als gedragsmatig leren correleerden niet met FRN. Het anhedonie symptoom cluster van PTSS correleerde echter wel met FRN (r = 0.29, p = 0.023). Hierop voortbouwend werd in een exploratieve analyse gevonden dat het specifieke PTSS-symptoom emotionele verdoving wel matig bleek te correleren met FRN (r = 0.38, p = 0.003).
Conclusie: De huidige data suggereert dat anhedonie in individuen blootgesteld aan trauma gerelateerd is aan het anticiperende aspect van beloning, terwijl de neurale consumerende beloningsreactie niet gerelateerd lijkt te zijn. Interessant is dat emotionele verdoving in deze populatie gerelateerd is aan de consumerende fase van beloning; dit komt overeen met de FRN respons. Dit geeft aan dat anhedonie en emotionele verdoving in reactie op trauma betrekking kunnen hebben op verschillende fasen van beloningsverwerking.

Trefwoorden: veteranen, anhedonie, emotionele verdoving, posttraumatische stress, EEG, ERP

APA formaat citatie: Eskelund, K., Karstoft, K., & Andersen, S. B. (2018). Anhedonia and emotional numbing in treatment-seeking veterans: Behavioural and electrophysiological responses to reward. European Journal of Psychotraumatology, 9(1), 1446616. doi:10.1080/20008198.2018.1446616

Vertaling: Kimberly Stam

Dit artikel is geaccepteerd voor publicatie op 14 februari 2018 en online gepubliceerd op 15 maart 2018.

CategoryNieuws
© 2023 NTVP - All Rights Reserved