Algemene ledenvergadering en lezingen

Benieuwd naar de bereikte resultaten van de NtVP over 2021 en onze plannen voor 2022? Woon dan de online algemene ledenvergadering (ALV) bij! Wij zullen tijdens de ALV de ontwikkelingen en actieplannen doornemen. Ook willen we graag onze nieuwe voorzitter aan u voorstellen!

Locatie

Online (link voor zoom ontvangt u indien u zich aanmeldt)

Programma

19.00 – 20.15 uur: Algemene ledenvergadering (de stukken vindt u op onze website)

20.15 – 20.30 uur: Pauze

20.30– 21.00 uur: Lezing Chris Hoeboer ‘Choosing the right track: de behandeling van PTSS ten gevolge van fysiek of seksueel misbruik in de jeugd’

21.00 – 21.30 uur: Lezing Noortje van Vliet ‘To Prepare or Not?’

Aanmelding

U kunt zich vóór 25 januari opgeven via dit formulier. 

Aansluitend aan de ALV worden er twee inspirerende lezingen aangeboden over onderzoek en de behandeling van een Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS) ten gevolge van vroegkinderlijke traumatisering.
Dr. Chris Hoeboer zal ingaan op het effect van Prolonged Exposure in drie verschillende vormen voor patiënten met PTSS gerelateerd aan fysiek of seksueel misbruik in de kindertijd. Noortje van Vliet zal de vraag beantwoorden of gefaseerde behandeling superieur is ten opzichte van directe traumagerichte behandeling bij mensen met een PTSS naar aanleiding van misbruik of mishandeling in de kindertijd.

Accreditatie

Voor de lezingen is accreditatie aangevraagd bij de NtVP, NVvP, FGzPT, en VEN.

Vermeld hiervoor bij aanmelding uw naam, voorletters, beroepsvereniging en BIG registratie.

Kosten

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Niet leden zijn ook welkom en betalen €10,00. Zij kunnen tevens gebruik maken van de gelegenheid zich in te schrijven bij de NtVP.

We hopen u te zien op de 27e, wij hebben er in ieder geval zin in!


Lezing 1: Choosing the right track: de behandeling van PTSS ten gevolge van fysiek of seksueel misbruik in de jeugd.

Chris Hoeboer promoveert 18 januari aan de Universiteit van Leiden. Zijn dissertatie gaat over het verbeteren van de behandeling van PTSS ten gevolge van fysiek of seksueel misbruik in de jeugd. Hiervoor heeft Chris samen met Danielle Oprel een RCT uitgevoerd bij PsyQ Den haag en Rotterdam. Chris is op dit moment ook postdoc onderzoeker bij Amsterdam UMC locatie AMC waar hij o.a. onderzoek doet naar slachtoffers van partnergeweld, de impact van COVID-19 op mentale gezondheid en sociale veiligheid en (internationale) studies naar vragenlijsten, screeners en behandelmethoden voor trauma-gerelateerde klachten. Daarnaast is Chris bestuurslid en portefeuillehouder onderzoek bij de NtVP.

Fysiek of seksueel misbruik in de kindertijd kan langdurige psychische klachten veroorzaken zoals een posttraumatische stress stoornis. ‘Prolonged exposure’ (PE, een vorm van gedragstherapie), is al decennia lang een effectieve behandeling gebleken voor PTSS. Juist bij mensen die in de kindertijd zijn getraumatiseerd wordt PE minder vaak toegepast. Angst voor crises of de overtuiging dat deze behandeling bij hen te belastend of minder effectief is, staat de toepassing in de weg. In zijn promotieonderzoek onderzocht Chris, samen met klinisch psycholoog en promovenda Danielle Oprel, de effectiviteit van drie vormen van PE: reguliere PE (1 sessie per week voor 16 weken), intensieve PE (3 sessies per week voor 4 weken gevolgd door 2 boostersessies) en de gefaseerde behandeling STAIR+PE (8 sessies emotieregulatie training in 8 weken gevolgd door 8 sessies reguliere PE in de 8 weken daarna). Een gerandomiseerde clinical trial werd uitgevoerd met 149 mensen met PTSS gerelateerd aan fysiek of seksueel misbruik in de kindertijd. We vonden dat ook deze patiënten effectief en snel behandeld kunnen worden met alle drie de vormen van PE. Het gemiddelde effect op PTSS klachten was groot en hoewel niet alle patiënten profiteerden werd de behandeling goed verdragen. Er waren geen aanwijzingen voor contra-indicaties zoals het voldoen aan een ‘complexe PTSS’ diagnose. We concluderen dat Prolonged Exposure – in elk van de onderzochte vormen – een veilige en effectieve behandeling is voor patiënten met PTSS gerelateerd aan fysiek of seksueel misbruik in de kindertijd.

Referenties:

Hoeboer, C.M., De Kleine, R.A., Oprel, D.A.C., Schoorl, S., Van der Does, & W., & Van Minnen, A. (2021). Does complex PTSD predict or moderate treatment outcomes of three variants of exposure therapy? Journal of Anxiety Disorders, 80, Artn 102388. https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2021.102388

Oprel, D., Hoeboer, C., Schoorl, M., De Kleine, R.A., Cloitre, M., Wigard, I., Van Minnen, A., & Van der Does, W. (2021). Effect of Prolonged Exposure, intensified Prolonged Exposure and STAIR+Prolonged Exposure in patients with PTSD related to childhood abuse: a randomized controlled trial. European Journal of Psychotraumatology, 12:1. https://doi.org/10.1080/20008198.2020.1851511

Hoeboer C.M., De Kleine R.A., Molendijk M. L., Schoorl S., Oprel D.A.C., Mouthaan J., Van der Does W., & Van Minnen A. (2019). The impact of dissociation on the effectiveness of psychotherapy for PTSD: a meta-analysis. BJPsych Open, 6(3). https://doi.org/10.1192/bjo.2020.30

Oprel D.A.C. , Hoeboer C.M., Schoorl M., De Kleine R.A., Wigard I.G., Cloitre M., Van Minnen A. & Van der Does A.W. (2018). Improving treatment for patients with childhood abuse related posttraumatic stress disorder (IMPACT study): protocol for a multicenter randomized trial comparing prolonged exposure with intensified prolonged exposure and phase-based treatment, BMC Psychiatry, 18(385): 1-10. https://doi.org/10.1186/s12888-018-1967-5


Lezing 2: To Prepare or Not?

Noortje van Vliet is GZ-psycholoog bij Dimence op een afdeling voor persoonlijkheidsproblematiek en complex trauma. Daarnaast is Noortje hoofdonderzoeker in het onderzoek “To Prepare Or Not”: Directe traumagerichte behandeling versus gefaseerde behandeling van een posttraumatische stressstoornis naar aanleiding van seksueel misbruik en/of mishandeling in de kindertijd.

Er is een lang bestaande discussie over de meerwaarde van een gefaseerde behandeling boven een traumagerichte behandeling bij mensen met complexe vormen van PTSS naar aanleiding van mishandeling of seksueel misbruik in de kindertijd (Cloitre et al. 2011; De Jongh et al. 2016). Een gefaseerde behandeling bestaat uit een vaardigheidstraining voorafgaand aan directe traumabehandeling, bedoeld om een therapeutische relatie op te bouwen, veiligheid te creëren en de patiënt vaardigheden aan te leren met betrekking tot emotieregulatie en interpersoonlijke problemen (Cloitre, Koenen, Cohen, & Han, 2002). Hoewel de effectiviteit van gefaseerde behandeling onderzocht is (Cloitre et al. 2002; Cloitre et al. 2010), was een gefaseerde behandeling nooit direct vergeleken met een directe traumagerichte behandeling. Met ons onderzoek geven we antwoord op de vraag of gefaseerde behandeling superieur is ten opzichte van directe traumagerichte behandeling bij mensen met een PTSS naar aanleiding van misbruik of mishandeling in de kindertijd.

Referenties:

Cloitre, M., Koenen, K. C., Cohen, L. R., & Han, H. (2002). Skills training in affective and interpersonal regulation followed by exposure: A phase-based treatment for PTSD related to childhood abuse. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 70(5), 1067–1074. https://doi.org/10.1037/0022-006X.70.5.1067

Cloitre, M., Stovall-McClough, K. C., Nooner, K., Zorbas, P., Cherry, S., Jackson, C. L., … & Petkova, E. (2010). Treatment for PTSD related to childhood abuse: A randomized controlled trial. American journal of psychiatry, 167(8), 915-924. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2010.09081247

Cloitre, M., Courtois, C. A., Charuvastra, A., Carapezza, R., Stolbach, B. C., & Green, B. L. (2011). Treatment of complex PTSD: Results of the ISTSS expert clinician survey on best practices. Journal of traumatic stress, 24(6), 615-627. https://doi.org/10.1002/jts.20697

De Jongh, A. D., Resick, P. A., Zoellner, L. A., Van Minnen, A., Lee, C. W., Monson, C. M., … & Bicanic, I. A. (2016). Critical analysis of the current treatment guidelines for complex PTSD in adults. Depression and anxiety, 33(5), 359-369. https://doi.org/10.1002/da.22469

Van Vliet, N. I., Huntjens, R. J., Van Dijk, M. K., & De Jongh, A. (2018). Phase-based treatment versus immediate trauma-focused treatment in patients with childhood trauma-related posttraumatic stress disorder: Study protocol for a randomized controlled trial. Trials, 19(1), 1-10. https://doi.org/10.1186/s13063-018-2508-8.

Van Vliet, N. I., Huntjens, R. J., Van DIjk, M. K., Bachrach, N., Meewisse, M. L., & De Jongh, A. (2021). Phase-based treatment versus immediate trauma-focused treatment for post-traumatic stress disorder due to childhood abuse: randomised clinical trial. BJPsych Open, 7(6). https://doi.org/10.1192/bjo.2021.1057

CategoryNieuws
© 2022 NTVP - All Rights Reserved