Algemene Ledenvergadering 2023 & Lezingen “Dissociatie: Na de zorgstandaard”

Benieuwd naar de resultaten van de NtVP over 2022 en de plannen voor 2023? Woon de hybride algemene ledenvergadering (ALV) bij op woensdag 25 januari 2023 waar we de ontwikkelingen en de actieplannen doornemen. Tevens zal de bestuurswissel plaatsvinden. Aansluitend aan de ALV zal er een online lezing worden aangeboden over dissociatie: “Dissociatie: na de zorgstandaard”. Desiree Tijdink zal ingaan op de behandeling van dissociatieve stoornissen met het fasegerichte model. Dr. Rafaele Huntjens zal ingaan op een in de zorgstandaard opgenomen nieuwe behandeling: schematherapie voor mensen met dissociatieve stoornissen.

Locatie

De ALV zal plaatsvinden op locatie Van der Valk Hotel Breukelen en is uiteraard ook online te volgen.

De lezingen zullen online worden aangeboden en zijn ook vanuit de locatie te volgen.

De Zoom link ontvangt u indien u zich aanmeldt.

Programma

18.00 – 19.00 uur inloop

19.00 – 20.15 uur: algemene ledenvergadering.

20.15 – 20.30 uur: pauze

20.30 – 21.00 uur: lezing Desiree Tijdink ‘Behandeling van dissociatieve stoornissen met het fasegerichte model’

21.00 – 21.30 uur: lezing Dr. Rafaele Huntjens ‘Je mag er zijn als compleet plaatje: Schematherapie voor mensen met dissociatieve stoornissen’

De agenda voor de ALV en de bijbehorende stukken kunt u hier vinden. 

Aanmelding

U kunt zich vóór 23 januari opgeven via dit formulier. 

Accreditatie

Voor de lezingen is accreditatie aangevraagd bij de NtVP, NVvP, NvP, FGzPT, en VEN.

Vermeld hiervoor bij aanmelding uw naam, voorletters, beroepsvereniging en BIG registratie.

Kosten

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Niet leden zijn welkom bij de lezingen en betalen €10,00. Zij kunnen tevens gebruik maken van de gelegenheid zich in te schrijven bij de NtVP en daarmee hun deelnamekosten terugkrijgen.


Lezing 1: Behandeling van dissociatieve stoornissen met het fasegerichte model.

Desiree Tijdink is psychiater, psychotherapeut, relatie- en gezinstherapeut en supervisor NVP. Ze is sinds 2019 werkzaam als teamleider zorg bij Top Referent Trauma Centrum Transit te Ermelo, dat onderdeel is van het Centrum voor Psychotherapie, GGZ Centraal. Daarnaast is ze docent bij RINO Utrecht. Sinds 2003 werkt ze op diverse afdelingen waar patiënten behandeld worden voor CPTSS en dissociatieve stoornissen en geeft ze onderwijs hierover. Ze was betrokken bij het maken van de zorgstandaard Dissociatieve stoornissen. Van 2011-2018 was Desiree plaatsvervangend opleider psychiatrie bij Altrecht.

In de zorgstandaard dissociatieve stoornissen staat beschreven dat wereldwijd de meeste ervaring is opgedaan met het fasegerichte psychotherapeutische behandelmodel. Het driefasenmodel berust op een geïntegreerde behandelvisie gebaseerd op meerdere theoretische grondslagen zoals de leertheorie, de hechtingstheorie en de theorie van de structurele dissociatie van de persoonlijkheid. Dit model begint met stabilisering, daarna traumaverwerking en vervolgens integratie van de dissociatieve delen van de persoonlijkheid. In alle fasen kunnen verschillende referentiekaders en behandelmethoden worden ingezet. In deze lezing wordt het fasemodel besproken, de doelen, werkwijze en dilemma’s. Dit wordt geïllustreerd met casuïstiek.

Referenties:

Steele, K., Boon, S., van der Hart, O. (2018). Behandeling van traumagerelateerde dissociatie. Eeen praktische integratieve benadeing. Uitgeverij Mens!

Stöfsel M, Mooren T. (2017). Trauma en persoonlijkheidsproblematiek. Bohn, Stafleu, van Loghum.

Brand, B. L., Schielke, H. J., Putnam, K. T., Putnam, F. W., Loewenstein, R. J., Myrick, A., … & Lanius, R. A. (2019). An online educational program for individuals with dissociative disorders and their clinicians: 1‐year and 2‐year follow‐up. Journal of Traumatic Stress32(1), 156-166. https://doi.org/10.1002/jts.22370

Groenendijk, M. (2009). Casus 14 Ik! Ben! Goed!. In: Hornsveld, H., Berendsen, S. (Red.) Casusboek EMDR. Bohn Stafleu van Loghum, Houten. https://doi.org/10.1007/978-90-313-7358-1_17

S. Boon & O. van der Hart (2018). Dissociatieve stoornissen. In: E. Simon, E. de Hullu, G. Smeets, & H. van der Molen (Red.) Klinische psychologie: diagnostiek en behandeling (pp. 239-252). Noordhoff Uitgevers.

Boon, S. (2003, 2008). Directieve en hypnotherapeutische interventies als onderdeel van een fasengerichte behandeling van vroeger seksueel misbruik. In: Nicolaï, N (Red.) Handboek Psychotherapie na seksueel misbruik (pp. 201-215). De Tijdstroom.


Lezing 2: Je mag er zijn als compleet plaatje: Schematherapie voor mensen met dissociatieve stoornissen.

Oud-NtVP-bestuurslid Prof. Dr. Rafaele Huntjens is werkzaam aan de Rijksuniversiteit Groningen bij de vakgroep Klinische Psychologie en Experimentele Psychopathologie. Rafaele is een internationaal gerespecteerd onderzoeker op het gebied van trauma-gerelateerde en dissociatieve stoornissen. Tevens is zij Editor-in-Chief van de Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry en senior lid van de Nederlands-Vlaamse onderzoeksschool Experimentele Psychopathologie. Zij werkte zijn mee aan de totstandkoming van zowel de Nederlandse zorgstandaard Dissociatieve stoornissen als de zorgstandaard Trauma- en stressorgerelateerde stoornissen.

Het veld van de conceptualisatie en behandeling van dissociatieve stoornissen is in ontwikkeling. In het verleden kregen mensen met dissociatieve stoornissen veelal alleen langdurige behandeling gericht op stabilisatie aangeboden. Momenteel is het aanbod in mogelijke behandelingen, zoals ook beschreven in de recent gepubliceerde zorgstandaard dissociatieve stoornissen, veel breder en valt er dus wat te kiezen voor cliënten en behandelaars. Rafaele zal iets vertellen over een in de zorgstandaard opgenomen nieuwe behandeling: schematherapie voor mensen met dissociatieve stoornissen. In samenwerking met Marleen Rijkeboer, Arnoud Arntz en Nathan Bachrach ontwikkelde zij een theoretisch model en een protocol voor deze behandeling. Aan de hand van een casus zal Rafaele uitleg geven over de assumpties van het gebruikte model, een aantal veel gebruikte technieken uit het protocol en empirisch onderzoek dat deze aanpak onderbouwd.

Referenties:

EMDR en de Dissociatieve Identiteitsstoornis, VEN

Huntjens, R. J. C., Rijkeboer, M. M., & Arntz, A. (2019). Schema therapy for Dissociative Identity Disorder (DID): Rationale and study protocol. European Journal of Psychotraumatology10(1), [1571377]. https://doi.org/10.1080/20008198.2019.1571377

van den Ouweland, M., Huntjens, R., & Rijkeboer, M. M. (2021). Schematherapie bij een cliënte met een dissociatieve identiteitsstoornis. In H. Hornsveld, H. Bögels, & H. Grandia (Eds.), Casusboek Schema Therapie (pp. 53-68). Bohn, Stafleu, Van Loghum.

Huntjens, R. J. C., Dorahy, M. M. J., Read, D., Middleton, W., & van Minnen, A. (2022). The Dissociation-Related Beliefs About Memory Questionnaire (DBMQ): Development and Psychometric Properties. Psychological Traumahttps://doi.org/10.1037/tra0000686

Van Vliet, N. I., Huntjens, R. J. C., Van DIjk, M. K., Bachrach, N., Meewisse, M. L., & De Jongh, A. (2021). Phase-based treatment versus immediate trauma-focused treatment for post-traumatic stress disorder due to childhood abuse: Randomised clinical trial. BJPsych Open7(6), [20211057]. https://doi.org/10.1192/bjo.2021.1057

CategoryNB-Dec22, Nieuwsbrief
© 2023 NTVP - All Rights Reserved