Afscheid van bestuurslid Berend Berendsen en aanstelling nieuwe bestuursleden per januari 2017

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 26 januari werd stilgestaan bij het afscheid door bestuurslid Berend Berendsen, directeur van het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen. Berendsen is vanaf 2012 actief betrokken in het NtVP-bestuur en daarmee mede-verantwoordelijk voor een soepele transitie naar het huidige bestuur. Vijf nieuwe bestuursleden traden tot het bestuur toe:

Oud-bestuurslid dr. Trudy Mooren, klinisch psychologe bij Arq Psychotrauma Expertisecentrum en universitait hoofddocent klinische psychologie aan de Universiteit Utrecht;
Drs. Jan Anbaum, militair klinisch psycholoog en psychotherapeut bij de Militaire Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ);
Drs. Aram Hasan, psychiater, trauma-psychotherapeut en cultureel expert verbonden aan het consortium psychiatrie Nederland Zuidwest en Centrum ’45.;
Drs. Miranda Meijer, manager Ketenzorg Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen;
Dr. Maartje Schoorl, klinisch psycholoog en hoofdopleider van de opleidingen GZ-psycholoog, regio Leiden, en klinisch psycholoog V&O, regio Rotterdam/Leiden, behandelaar en onderzoekscoördinator PsyQ Psychotrauma, Den Haag, en universitair hoofddocent klinische psychologie aan de Universiteit Leiden.
Lees verder …

CategoryNieuws
© 2022 NTVP - All Rights Reserved