Interview webinar serie

Ter ere van de 15e verjaardag van de NtVP

for English, see below

Verleden, heden en toekomst: 15 jaar NtVP – Webinar serie interviews met experts

Het vijfde en laatste interview (webinar) is op zondag 15 mei aanstaande. Prof. Trudy Mooren gaat in gesprek met em. Prof. Rolf Kleber, één van de grondleggers van de moderne psychotraumatologie! Mis het niet!

De NtVP werd opgericht op 9 mei 2006. Dit jaar vieren we haar 15-jarige verjaardag, geen eremetaal – maar wel een feestje. We organiseren vijf interviews met prominente NtVP leden die ieder een inspirerende gast naar keuze uitnodigen voor een persoonlijk gesprek. Telkens op zondagavond.

In de interviews zullen de sprekers met elkaar in gesprek gaan over het verleden, het heden en de toekomst van ons vak, maar ook over hoe dit hen persoonlijk geraakt heeft. Zij zullen spreken over hun reflectie op psychotrauma – hoe heeft de aandacht voor trauma zo kunnen groeien en wat ligt aan ontwikkelingen in het verschiet?

Het eerste interview werd gehouden op zondag 6 juni door em. Prof. Berthold Gersons, een NtVP lid van het eerste uur. Zijn gast was: Prof. Alexander (Sandy) McFarlane, een gerenommeerd internationaal expert op het gebied van PTSS. Het tweede interview werd gehouden op 12 September 2021 door oud-NtVP bestuurder Prof. dr. Miranda Olff. Haar gast was Prof. dr. Karestan Koenen, een internationaal expert op het gebied van PTSS en belangenbehartiger voor slachtoffers van seksueel geweld. Het derde interview op 12 December 2021 werd gedaan door oud-NtVP bestuurder Mariel Meewisse. Haar gast was prof. Arnoud Arntz, een gerenommeerd internationaal expert op het gebied van persoonlijkheidsstoornissen, trauma, angst- en stemmingsstoornissen. Het vierde interview op 6 maart 2022 was tussen oud-NtVP bestuurslid Berend Berendsen en zijn gast was prof. Dr. Eric Vermetten, psychiater en hoogleraar aan de Universiteit van Leiden en het LUMC en expert op het gebied van medisch-biologische psychotraumatologie. Deze interviews kunt u terugkijken onderaan deze pagina.

Het vijfde en laatste interview is op zondag 15 mei aanstaande. Oud-voorzitter van de NtVP, Prof. Trudy Mooren, zal in gesprek gaan met em. Prof. Rolf Kleber, één van de grondleggers van de moderne psychotraumatologie.

Zie hieronder een synopsis en link naar meer informatie over beide sprekers.

Datum: Zondag 15 mei, 20.00 – 21.15

Aanmelden: Wilt u deelnemen aan het interview, dan meldt u zich aan via dit formulier. Deelname is gratis. Bij aanmelding wordt de zoomlink toegestuurd.

Past, present and future: 15 years NtVP – Webinar series of interviews with experts

The fifth and final interview (webinar) will be presented on Sunday, May 15th. Prof. Trudy Mooren will interview Prof. Rolf Kleber, one of the founding fathers of modern psychotrauma! Don’t miss it!

The NtVP was founded on May 9th, 2006. This year we celebrate its 15-year anniversary, no medals of honour – but a party nonetheless. We are organising five interviews with well-known NtVP members, each of whom will invite an inspiring guest of their choice for a personal discussion. The interviews will each be held on Sunday evening.

In the interviews, the speakers will talk about the past, present and future of our profession, but also about how this has affected them personally. They will talk about their reflections on psychotrauma – how did the attention for trauma grow so much and what developments lie ahead?

The first interview was presented on Sunday June 6th, 2021, by em. Prof. dr. Berthold Gersons, an NtVP member from the start. His guest was Prof. Alexander (Sandy) McFarlane, a renowned international expert on PTSD. The second interview by former NtVP chair Prof. Dr Miranda Olff was on September 12, 2021. Her guest was Prof. dr. Karestan Koenen, an international expert on PTSD and advocate for victims of sexual violence. The third interview on December 12, 2021, former NtVP chair Mariel Meewisse invited Prof. dr. Arnoud Arntz, a national and international
expert in the field of personality disorders, trauma, anxiety and mood disorders. In the fourth interview on March 2, 2022, Berend Berendsen, former NtVP board member, interviewed his guest Prof. dr. Eric Vermetten. Eric is psychiatrist and professor at the University of Leiden and the LUMC and expert in the field of medical-biological psychotraumatology. The fifth and final interview will be on Sunday May 15th at 8pm. Former chair of the NtVP, Prof. dr. Trudy Mooren, will interview em. Prof. Rolf Kleber, one of the founding members of modern psychotraumatology.

See a synopsis below and link to more information about both speakers.

Date: Sunday 15 May, 20.00 – 21.15

Sign up: If you would like to participate in the interview, please register through this form. Participation is free. The zoom link will be sent upon registration.

Prof. dr. Trudy Mooren is als klinisch psycholoog en bijzonder hoogleraar betrokken bij onderzoek en onderwijs op gebied van psychotraumatologie bij de Universiteit Utrecht. Zij houdt zich bezig met onderzoek naar de gevolgen van individuele traumatisering op de onmiddellijke sociale omgeving en vice versa. Haar leerstoel richt zich op de bestudering van de gevolgen van psychotrauma voor familierelaties.
Daarnaast werkt Trudy als klinisch psycholoog bij ARQ Centrum ’45. Zij werkt aan verbetering van interventies voor kinderen en gezinnen na oorlog en migratie. Zij is supervisor van verschillende beroepsverenigingen en hoofdopleider bij de RINO groep voor de KP-opleiding Volwassenen &ouderen. Van 2019 t/m 2021 was zij voorzitter van de NtVP.

Lees meer over Trudy Mooren.

Prof. dr. Dr. Trudy Mooren is a clinical psychologist and professor by special appointment involved in research and education in the field of psychotraumatology at the University of Utrecht. The subject of her research is the consequences of individual traumatization on the immediate social environment and vice versa. Her chair focuses on the study of the consequences of psychotrauma for family relationships. In addition, Trudy works as a clinical psychologist at ARQ Centrum ’45.
She works on improving interventions for children and families after war and migration. She is supervisor of various professional associations and chief trainer at the RINO group for the KP training Adults & Elderly.
From 2019 to 2021 she was chairman of the NtVP.

More information about Trudy Mooren.

Prof. dr. Rolf Kleber is als emeritus-hoogleraar ‘Psychotraumatologie’ verbonden aan de afdeling Klinische Psychologie van de Universiteit Utrecht en aan Arq National Psychotrauma Centrum. Samen met Danny Brom heeft hij in de jaren tachtig het Instituut voor Psychotrauma opgericht. Rolf Kleber houdt zich bezig met onderzoek en onderwijs omtrent de gevolgen van schokkende ervaringen, zoals geweld, ongevallen, oorlogen en rampen, en interventies ter voorkoming van gezondheidsproblemen en ter bevordering van normale verwerking. Speciale aandacht heeft hij geschonken aan culturele aspecten bij de verwerking vani schokkende gebeurtenissen. In 2015 werd hij benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Lees meer over Rolf Kleber:

Prof. dr. Rolf Kleber is Professor Emeritus of Psychotraumatology at the Department of Clinical Psychology at Utrecht University and at Arq National Psychotrauma Center. In the eighties he founded the Institute for Psychotrauma together with Danny Brom. Rolf Kleber is engaged in research and education about the consequences of shocking experiences, such as violence, accidents, wars and disasters, and interventions to prevent health problems and to promote healing. His specialty is cultural aspects when dealing with shocking events. In 2015 he was made knight in the Order of the Netherlands Lion.

More information about Rolf Kleber:

Terugkijken/ watch online

Voorgaande afleveringen van de interview webinarserie kunnen gratis worden teruggekeken via deze pagina.

All previous episodes of the interview series are available below.

  • Berthold Gersons & Alexander McFarlane
  • Miranda Olff & Karestan Koenen
  • Mariel Meewisse & Arnoud Arntz