Interview webinar serie

Ter ere van de 15e verjaardag van de NtVP

for English, see below

Verleden, heden en toekomst: 15 jaar NtVP – Webinar serie interviews met experts

De NtVP werd opgericht op 9 mei 2006. Dit jaar vieren we haar 15-jarige verjaardag, geen eremetaal – maar wel een feestje. We organiseren vijf interviews met prominente NtVP leden die ieder een inspirerende gast naar keuze uitnodigen voor een persoonlijk gesprek. Telkens op zondagavond.

In de interviews zullen de sprekers met elkaar in gesprek gaan over het verleden, het heden en de toekomst van ons vak, maar ook over hoe dit hen persoonlijk geraakt heeft. Zij zullen spreken over hun reflectie op psychotrauma – hoe heeft de aandacht voor trauma zo kunnen groeien en wat ligt aan ontwikkelingen in het verschiet?

Het eerste interview werd gehouden op zondag 6 juni door em. Prof. Berthold Gersons, een NtVP lid van het eerste uur. Zijn gast zal zijn: Prof. Alexander (Sandy) McFarlane, een gerenommeerd internationaal expert op het gebied van PTSS.

Het tweede interview wordt gehouden door oud-NtVP bestuurder Prof. dr. Miranda Olff. Haar gast zal zijn: Prof. dr. Karestan Koenen, een gerenommeerd internationaal expert op het gebied van PTSS en belangenbehartiger voor slachtoffers van seksueel geweld.

Zie hieronder een synopsis en link naar meer informatie over beide sprekers van de tweede webinar.

Datum: Zondag 12 September, 20.00 – 21.15

Aanmelden: Wilt u deelnemen aan het interview, dan meldt u zich uiterlijk zondagmiddag aan bij events@ntvp.nl.

Deelname is gratis. Zowel NtVP leden als niet-leden kunnen zich aanmelden. Bij aanmelding wordt de zoomlink toegestuurd.

Past, present and future: 15 years NtVP – Webinar series of interviews with experts

The NtVP was founded on May 9th, 2006. This year we celebrate its 15-year anniversary, no medals of honour – but a party nonetheless. We are organising five interviews with well-known NtVP members, each of whom will invite an inspiring guest of their choice for a personal discussion. The interviews will each be held on Sunday evening.

In the interviews, the speakers will talk about the past, present and future of our profession, but also about how this has affected them personally. They will talk about their reflections on psychotrauma – how did the attention for trauma grow so much and what developments lie ahead?

Het eerste interview werd gehouden op zondag 6 juni door em. Prof. Berthold Gersons, een NtVP lid van het eerste uur. Zijn gast zal zijn: Prof. Alexander (Sandy) McFarlane, een gerenommeerd internationaal expert op het gebied van PTSS.

The second interview will be held by former NtVP board member Prof. Dr. Miranda Olff. Her guest will be: Prof. Dr. Karestan Koenen, a renowned international expert in the field of PTSD and advocate for victims of sexual violence.

Zie hieronder een synopsis en link naar meer informatie over beide sprekers van de tweede webinar.

Date: Sunday 12th of September, 20.00 – 21.15 (CEST)

Sign up: If you would like to participate, please register at events@ntvp.nl (registration possible until sunday afternoon).

Participation is free of charge for both NtVP members and non-members. The zoom link will be sent to you upon registration.

Prof. dr. Miranda Olff (Fotograaf: Anita Edridge)

Prof. dr. Miranda Olff is hoogleraar op het gebied van psychologische en biologische reacties op (traumatische) stress. Ze is hoofd van het psychotrauma centrum bij het Amsterdam UMC, directeur onderzoek bij ARQ Nationaal Psychotraumacentrum, en ex-president van de European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS) en International Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS). Daarnaast is ze editor-in-chief van de European Journal of Psychotraumatology (EJPT) en leidt zij de Global Collaboration on Traumatic Stress. Dit laatste betreft een wereldwijde samenwerking tussen psychotrauma onderzoekers en clinici. Van 2011 tot 2015 was Miranda bestuurslid van de NtVP.

Lees meer over:

Prof. dr. Miranda Olff is professor of psychological and biological responses to (traumatic) stress. She is head of the psychotrauma center at Amsterdam UMC, head of the research department at ARQ National Psychotrauma Center, and former president of the European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS) and International Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS). She is also editor-in-chief of the European Journal of Psychotraumatology (EJPT) and leads the Global Collaboration on Traumatic Stress. The latter concerns a worldwide collaboration between psychotrauma researchers and clinicians. From 2011 to 2015, Miranda was a board member of the NtVP.

Read more about:

Prof. dr. Karestan Koenen (Fotograaf: Charlie Samuels)

Prof. dr. Karestan Koenen is een Amerikaanse epidemioloog en hoogleraar psychiatrische epidemiologie aan de Harvard T.H. Chan School of Public Health. Ze leidt de PTSS-werkgroep van het Psychiatric Genomics Consortium. Het Consortium streeft naar het identificeren van genetische varianten die het risico en de veerkracht na blootstelling aan psychotrauma verhogen. Ze is daarnaast ex-president van de International Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS). Karestan is belangenbehartiger voor slachtoffers van seksueel geweld, en een van de auteurs van het boek ‘Treating survivors of childhood abuse and interpersonal trauma: STAIRS Narrative Therapy’.

Lees meer over: 

Prof. dr. Karestan Koenen is an American epidemiologist and professor of psychiatric epidemiology at Harvard T.H. Chan School of Public Health. She leads the PTSD working group of the Psychiatric Genomics Consortium. The Consortium aims to identify genetic variants that increase risk and resilience after exposure to psychotrauma. She is also former president of the International Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS). Karestan is an advocate for victims of sexual violence, and one of the authors of the book ‘Treating survivors of childhood abuse and interpersonal trauma: STAIRS Narrative Therapy’.

Read more about: