Systemisch racisme, trauma en de GGZ: Hoe zit dat bij jou?

Geaccrediteerde nascholing: webinar en workshop

De NtVP organiseert samen met experts een geaccrediteerde nascholing over systemisch racisme in de GGZ. In deze nascholing gaan wetenschappers, klinisch psychologen en psychiaters in op de onbewuste psychologische processen van systemisch racisme en de impact hiervan op het individu, de samenleving en de GGZ.

Doelgroep: (GZ-)psychologen, klinisch psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, wetenschappers en andere professionals in de GGZ die geïnteresseerd zijn.

Focus van de webinar

Het contact met mensen die een werkelijkheid kennen van racisme, discriminatie en uitsluiting, kan zorgen voor een uitdaging in de spreekkamer. Onze veranderende multiculturele samenleving betreft ook het werkveld van de therapeut. Om dat te kunnen zien, te begrijpen en om de ontmoeting aan te gaan, is het nodig dat de hulpverlener kennis heeft van de eigen en maatschappelijke opvattingen over racisme, discriminatie en uitsluiting, hoe deze een rol spelen in het contact met de cliënt en hoe zij op dit gebied kunnen handelen in de hulpverlening. De sprekers gaan onder andere in op de volgende vragen. Wat zijn valkuilen in ons vak die tot discriminatie leiden? Wat doet het westers denken, dat centraal staat in onze huidige opvatting van de psychiatrie, met onze perceptie als professional? Welke mechanismen van afweer, overdracht en tegenoverdracht spelen een rol binnen het systemisch racisme die van invloed zijn op onze interactie met cliënten? Hoe word je je hier bewust van en hoe maak je dit bespreekbaar?

Aan het einde van deze webinar hebben deelnemers de volgende:

Kennis:

 • Begrijpen wat systemisch racisme inhoudt en welke impact systemisch racisme heeft op individu(en) en groepen
 • Zicht op psychologische processen die een rol spelen bij systemisch racisme
 • Inzicht krijgen in de invloed van westers denken op het werkveld van de psychiatrie, van wetenschappelijk onderzoek tot behandeling.

Houding:

 • Bewust worden van de factoren die leiden tot uitsluiting en discriminatie.
 • Bewust worden van de afweermechanismen als professional
 • Inzicht krijgen in wat systemisch racisme met de houding en het gedrag van de professional doet.

Vaardigheden:

 • Herkennen van de relatie tussen trauma, stress en racisme
 • Bespreekbaar kunnen maken van onbewuste denk- en gedragsprocessen,
  overdracht en tegenoverdracht van de professional binnen het systemisch racisme

Sprekers: Danielle Oprel, Indra Boedjarath en Glenn Helberg

Discussie- en vragenpanel: Samrad Ghane, Cynthia Blanker, Omar van Ommeren, Danielle Oprel, Indra Boedjarath en Glenn Helberg

Datum en tijdstip: 16 september 2020, 20:00- 21:30

Accreditatie: 1,5 punten; aangevraagd bij NIP, FGzPt, NvvP en NtVP

Kosten deelname: 20,- euro (gratis voor NtVP-leden)

Meld u nu aan voor de webinar en een NtVP-lidmaatschap, en ontvang gratis toegang voor de webinar en 20,- euro korting op uw lidmaatschap.

Aanmelden

Verdiepende workshop

Vooroordelen en stereotypering spelen een rol in de therapeutische relatie en kunnen onbewust discriminatie en uitsluiting als gevolg hebben, tenzij onderkend. In deze interactieve workshop wordt stilgestaan bij een aantal theoretische benaderingen tot culturele competenties, antiracisme en inclusie binnen de GGZ. Er zal verdieping worden gegeven over de invloed van enerzijds een accumulatie van psychotrauma en risicofactoren en anderzijds resilience op psychotraumaklachten binnen het systemisch racisme.

Vervolgens worden deelnemers uitgenodigd om aan de hand van een oefening te reflecteren op hun eigen vooroordelen over ‘de ander’ en op de impact die deze kunnen hebben op hun behandelcontacten. Tot slot zullen handvatten worden aangereikt om etnisch-culturele verschillen in het contact met de patiënt bespreekbaar te maken.

Aan het einde van deze workshop hebben deelnemers meer:

 • Theoretische kennis over de gangbare strategieën op individueel niveau en beleidsniveau voor meer inclusie binnen de zorg.
 • Inzicht in eigen vooroordelen en de impact daarvan op de therapeutische relatie.
 • Vaardigheden in het bespreekbaar maken van onderwerpen binnen het
  racisme en de psychologische processen die hiermee samenhangen.
 • Kennis over systemisch racisme als risicofactor van psychotraumaklachten.
 • Kennis over de dosis respons relatie van systemisch racisme op het ontwikkelen van resilience.

Sprekers: Samrad Ghane en Cynthia Blanker

Datum en tijdstip: 28 oktober 2020 19:00- 21:30

Accreditatie: 2,5 punten; aangevraagd bij NIP, FGzPt, NVvP en NtVP

Kosten deelname: 30,- euro

Let op: De workshop zit inmiddels vol, inschrijven hiervoor is niet meer mogelijk.

Sprekers:

Danielle Oprel

Danielle Oprel werkt als klinisch psycholoog-psychotherapeut en wetenschappelijk medewerker bij PsyQ in Den Haag. Daarnaast is zij als buitenpromovendus verbonden aan de Universiteit Leiden en de Parnassia Groep. Zij onderzoekt de behandeling van volwassenen met een posttraumatische stressstoornis als gevolg van vroegkinderlijk trauma. Danielle is (hoofd-)docent bij de psychotherapieopleiding van de RINO Groep en geeft supervisie over psychotherapie, schematherapie, CGT en EMDR. Als vaste columnist bij het Tijdschrift voor Psychotherapie reflecteert zij met regelmaat op de uitoefening van psychotherapie. In die rol schreef zij ook diverse columns over racisme en discriminatie.

Indra Boedjarath

Indra Boedjarath heeft zich als gz-psycholoog/psychotherapeut toegelegd op de transculturele en genderspecifieke psychotherapie. Zij werkt vanuit een eigen praktijk en bij een ggz-instelling. Voorheen was ze directeur van Mikado, het landelijk kenniscentrum interculturele zorg. Op dit moment legt ze de laatste hand aan haar promotieonderzoek over suïcide en cultuur. Verder verzorgt zij regelmatig publicaties, lezingen, trainingen en colleges over interculturele hulpverlening.

Glenn Helberg

Glenn Helberg is psychiater. Hij specialiseerde zich binnen het UMCG en het UMCU in de kinder- en jeugdpsychiatrie. In al zijn activiteiten brengt hij kennis in over intersectionaliteit in de maatschappij en in de GGZ. Hij werd voorzitter van de Antilliaanse belangenorganisatie Ocan, lid van de Raad van Advies van het College voor de Rechten van de Mens, was voorzitter van de Denktank Sociale Cohesie en sinds kort lid van het bestuur van de Gay Pride. Hij ontving de Koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau voor zijn inzet voor de maatschappelijke positie van Antillianen en Arubanen en hem werd de Black Achievement Award oeuvreprijs toegekend. In 2017 was hij te gast bij Zomergasten en momenteel is hij te zien in de zesdelige televisieserie de ‘Therapist’.

Omar van Ommeren

Omar van Ommeren is werkzaam als psycholoog en psychotherapeut in opleiding, werkzaam bij Praktijk Willemspark in Den Haag. Naast zijn opgedane ervaring met transcultureel werken, heeft hij vanuit eigen ervaring aan den lijve ondervonden hoe transculturele problematiek van invloed kan zijn op je ontwikkeling als persoon. Zijn ambitie is om hierover bewustwording binnen ons werkveld te vergroten.

Samrad Ghane

Samrad Ghane is als gz-psycholoog, medisch antropoloog en senior onderzoeker verbonden aan Parnassia Groep en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. Daarnaast is hij voorzitter van de Special Interest Group (SIG) Culturele Diversiteit van de NtVP, welke betrekking heeft op de diagnostiek en behandeling van psychotrauma bij cultureel andere patiënten.

Cynthia Blanker

Cynthia Blanker werkt in Ziekenhuis Rivierenland als consultatief liaison psychiater en is voorzitter van de Raad van Bestuur van GGZ-instelling Psychiatrie Rivierenland. Zij doet onderzoek naar beschermende factoren voor de effecten van vroegkinderlijke traumata op inadequate responsen op volwassen leeftijd. Zij is geïntrigeerd door de hardnekkige gezondheidsverschillen tussen bevolkingsgroepen.