Activiteiten

Impressie afgelopen events

Op woensdag 25 januari vonden 2 online lezingen plaats met als thema: “Dissociatie, na de zorgstandaard”

Op 18 Mei 2022 vond weer een NtVP lezing plaats, ditmaal over het belangrijke, en voor velen ook beladen thema: trauma en het gezin.

Op 18 Mei 2022 vond weer een NtVP lezing plaats, ditmaal over het belangrijke, en voor velen ook beladen thema: trauma en het gezin.

Op dinsdagavond 8 december vond het jaarlijkse NtVP congres plaats. De vorm was dit jaar anders dan normaal: online en verkort. Vier keynote sprekers namen ons mee naar de kern: de relatie tussen trauma en identiteit, in de breedste zin van het woord.

Ook de International Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS.org), verantwoordelijk voor de grootste jaarlijkse bijeenkomst op het gebied van psychotrauma, ging ervoor. Een virtueel congres, verspreid over tien dagen, met dezelfde keur aan onderwerpen en typen sessies als we van de organisatie gewend zijn.

Op 2 September 2020 hebben er wederom twee NtVP lezing plaatsgevonden, dit keer online. Er was veel interesse voor de lezingen, meer dan 80 mensen hebben deelgenomen. In de eerste lezing van 2 september vertelde Ineke Wessel over het belang van gezonde onderzoekspraktijken voor gezonde behandelpraktijken. Mirjam van Zuiden gaf in de tweede lezing een voorbeeld hoe neurobiologisch onderzoek een bijdrage kan leveren aan het verbeteren van behandelvormen voor posttraumatische stress stoornis (PTSS).

Vanuit ruim 120 huiskamers werd op woensdagavond 16 september 2020 naar de presentaties geluisterd van Danielle Oprel, Indra Boedjarath en Glenn Helberg tijdens de NtVP webinar “Systemisch racisme, trauma en de GGZ”. Via de Question & Answer (Q&A)-functie stelden deelnemers vragen aan de sprekers en Samrad Ghane leidde een paneldiscussie met de drie sprekers en Cynthia Blanker en Omar van Ommeren.

Op 10 juni 2020, in de derde en laatste webinar van het drieluik, spraken dr. Jackie June ter Heide en dr. Tine Molendijk over morele belasting en moreel trauma bij zorgpersoneel in de COVID-19 crisis. Dr. Jackie June ter Heide is klinisch psycholoog en wetenschapper bij ARQ Centrum’45. Dr. Tine Molendijk is antropoloog, wetenschapper en universitair docent bij de Nederlandse Defensie Academie. Zij is gepromoveerd op het onderwerp morele verwonding.

In dit tweede NtVP-webinar op 3 juni 2020 bespraken dr. Lonneke Lenferink en prof. dr. Paul Boelen rouw ten tijde van de COVID-19 crisis. De grote sterfte-aantallen en de corona-maatregelen roepen vragen op over de aanpassing van nabestaanden na een verlies. Bestaat er iets als een normaal rouwproces? Wanneer spreken we over verstoorde rouw en welke behandelingen zijn daarvoor beschikbaar? En zijn er

Op 27 mei werd de eerste webinar gegeven van de NtVP drieluik omtrent het onderwerp COVID-19. Drs. Noor Assmann, Dr. Jacqueline Hochstenbach en Jantine Visser spraken over de in de afgelopen maanden opgedane kennis over psychotraumazorg binnen de medische psychologie.

Door Leanne van Est Geplaatst in het NtVP Katern van Impact Magazine Q1 2020 Tijdens…

Hoe ver zijn we sindsdien gekomen in onderzoek, behandeling en beleid als het gaat om herstel na psychotrauma? Om die vraag draaide het 35e jaarcongres van de ISTSS. Dit verslag is geschreven door Door Yoki Linn Mertens.

Jaarlijks wordt er door het LIBC een openbare publieksdag georganiseerd. Dit jaar was het thema: Geheugensporen: ‘het ik tussen verleden, heden en toekomst’. Lees hier een terugblik geschreven door Chris Hoeboer.

Op woensdag 9 oktober kwam een grote groep professionals uit de zorgketen voor veteranen naar…

Op woensdag 25 september jl. vonden er 2 lezingen plaats in het kader van de…

Met 700 bezoekers kunnen wij terugkijken op een zeer geslaagd ESTSS congres in Rotterdam. Hier kunt u de foto’s en een sfeerimpressie vinden!

Door Kimberly Stam en Joanne Mouthaan Geplaatst in het NtVP Katern van Impact Magazine Q1…

In Impact Magazine kwartaal 4 hebben Joanne Mouthaan en Marieke Langemeyer verslag gedaan van het 34ste annual ISTSS congres in november 2018 in Washington D.C. Het thema was Promoting Societal Change: Integrating Traumatic Stress Research, Practice and Policy for Vulnerable Populations.

In het brede congresthema was er een duidelijke rode draad zichtbaar: met welke comorbiditeit je ook te maken krijgt, behandeling gericht op traumaklachten werpt zijn vruchten af.

Door Lonneke I.M. Lenferink, PhD student aan de Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Utrecht. Aansluitend aan…

NtVP Congres 2017: Levensloop en trauma

Lunteren, 11 mei 2017

Traumatische gebeurtenissen beperken zich niet tot bepaalde doelgroepen of situaties: van wieg tot dood bestaat de kans er slachtoffer van te worden. Deze pijnlijke ervaringen gaan vaak gepaard met gevoelens van schaamte en verdriet, waar slachtoffers maar al te vaak in stilte en eenzaamheid mee worstelen. Steeds vaker wordt deze stilte doorbroken en worden de, soms langdurige, gevolgen van dergelijke traumatische gebeurtenissen zichtbaar.

Na de onthullingen over seksueel misbruik in de kerk komen nu ervaringen uit de sportwereld naar buiten. Een andere tot nu toe onderbelichte groep zijn ouderen, die niet alleen kampen met trauma’s uit het verleden maar ook ouderdom gerelateerde trauma’s meemaken en daar klachten van kunnen hebben. In onze vergrijzende samenleving is het van extra belang om oog te hebben voor trauma en traumabehandeling in deze groep.

Op het congres komen onderzoekers, behandelaars, hulpverleners en organisaties die werken of te maken hebben met psychotrauma en posttraumatische stress stoornis (PTSS) samen om de actuele kennis en ervaring te delen. Op deze manier kunnen we samen verder werken aan het verbeteren van onze kennis en kunde om PTSS zo goed mogelijk te voorkomen dan wel te behandelen bij mensen in alle levensfasen.

Zowel het werkveld als het onderzoeksveld op het gebied van psychotrauma en PTSS ontwikkelt zich voortdurend. Kom ook naar het congres om samen met ons te kijken naar de levensloop van ons werkveld en jezelf zowel theoretisch als praktisch te verdiepen in de nieuwste inzichten en ontwikkelingen. Samenkomst, kennisdeling en in verbinding zijn met elkaar staan centraal op dit congres, want samen bepalen we waar we in de toekomst naar toe gaan!

Datum: 11 mei 2017
Locatie: De Werelt, Lunteren

Lees meer …

170307-logo-ntvp-congres-2017

Special Interest Groups (SIG’s)

De NtVP faciliteert werkgroepen die tot doel hebben uw professionele ontwikkeling te bevorderen. De werkgroepen hebben ieder een specifiek thema, bestaat uit tussen de 8 en 15 deelnemers en komen circa 2 keer per jaar bij elkaar en hebben als doel om professionele kennis en ervaring te delen en verder te ontwikkelen

1. Vroege Opvang

Deze SIG baseert zich op evidence-based  practice om samen kennis en ervaringen uit te wisselen met medewerkers die opvang verlenen binnen de brandweer, politie, slachtofferhulp, ziekenhuizen, ambulance en anderen. Voor meer info kunt u contact opnemen met de voorzitter Lucy Dijkman: L.Dijkman@olvg.nl

2. Young Minds

Dit is een netwerk voor PhD studenten op het gebied van psychotrauma. De contactpersoon voor geïnteresseerde deelnemers is Marieke van Meggelen M.vanMeggelen@fsw.eur.nl of via youngminds@ntvp.nl

3. Traumatische rouw

Deze SIG heeft als algemeen doel het bundelen en verspreiden van expertise op het gebied van traumatische rouw. Aanmelding bij de voorzitter Suzan Soydas: s.soydas@uu.nl

4. Behandeling van PTSS met ernstige (comorbide) problematiek en dissociatieve stoornissen

Deze SIG richt zich op het genereren van meer kennis over de behandeling van PTSS met ernstige (comorbide) problematiek en dissociatieve stoornissen.Voor meer info kunt u contact opnemen met de voorzitter Ingrid Wigard: i.wigard@parnassiagroep.nl

5. Trauma en culturele diversiteit

Deze SIG richt zich op de ontwikkeling voor aanpassingen van interventies en ideeën voor vernieuwend onderzoek binnen het domein van de psychotraumatologie gericht op diversiteit. Contactperoon is dr. Samrad Ghane: s.ghane@equatorfoundation.nl

6. Geüniformeerden met trauma en forensische problematiek

Deze SIG richt zich op de dilemma’s bij daderschap en slachtofferschap, gerelateerd delictgedrag en de consequenties ervan voor behandeling, de ethische en soms ook morele dilemma’s voor de zorgprofessional. Contactperoon is Yolande Kat: yolandemarleen@gmail.com

7. Huiselijk geweld en Psychotrauma

Deze SIG richt zich huiselijk geweld en de trauma gerelateerde klachten door zowel recent huiselijk geweld maar ook eerder opgedane (vroegkinderlijke) trauma’s. Contactpersoon is Tineke de Ruijter: tderuijter@deruytershoeve.nl[/column]

Lezingen

Met regelmaat organiseert de NtVP een lezing die voor onze leden gratis toegankelijk is (niet leden betalen een kleine bijdrage).

In 2015 heeft Richard Bryant een lezing gegeven over de sociale kant van trauma. Lees meer >>

Tijdens de Algemene Ledenvergadering in januari 2016 hebben Janetta Bos en Anja Lok een referaat gegeven, waarbij Janetta ingegaan is op het thema walging bij PTSS en Anja de relatie tussen obsessief compulsieve stoornis (OCS) en traumatische ervaringen toegelicht heeft.

In september 2016 heeft Ineke Wessels een webinar gegeven over haar onderzoek naar de ontwikkeling van het autobiografische geheugen in de (vroege) jeugd.

En aansluitend aan de Algemene Leden Vergadering op donderdag 26 januari 2017 heeft internationaal trauma-expert prof. dr. Kathryn Magruder een lezing gegeven met als titel: Trauma as a Public Health and Clinical Issue, how can we work together?

ntvp2016-43-kopie

Omdat het volgen van lezingen voor onze leden erg tijdsintensief is, gaat de NtVP in de loop van 2017 een aantal “lezingen” opnemen op video en deze ter beschikking stellen aan onze leden, zodat zij deze video-lezingen op een door hun gewenst moment kunnen beluisteren. De planning hiervoor zal binnenkort bekend worden gemaakt.


De NtVP werkt samen met de volgende partijen: