Activiteiten

Impressie afgelopen events

NtVP Congres 2017: Levensloop en trauma

Lunteren, 11 mei 2017

Traumatische gebeurtenissen beperken zich niet tot bepaalde doelgroepen of situaties: van wieg tot dood bestaat de kans er slachtoffer van te worden. Deze pijnlijke ervaringen gaan vaak gepaard met gevoelens van schaamte en verdriet, waar slachtoffers maar al te vaak in stilte en eenzaamheid mee worstelen. Steeds vaker wordt deze stilte doorbroken en worden de, soms langdurige, gevolgen van dergelijke traumatische gebeurtenissen zichtbaar.

Na de onthullingen over seksueel misbruik in de kerk komen nu ervaringen uit de sportwereld naar buiten. Een andere tot nu toe onderbelichte groep zijn ouderen, die niet alleen kampen met trauma’s uit het verleden maar ook ouderdom gerelateerde trauma’s meemaken en daar klachten van kunnen hebben. In onze vergrijzende samenleving is het van extra belang om oog te hebben voor trauma en traumabehandeling in deze groep.

Op het congres komen onderzoekers, behandelaars, hulpverleners en organisaties die werken of te maken hebben met psychotrauma en posttraumatische stress stoornis (PTSS) samen om de actuele kennis en ervaring te delen. Op deze manier kunnen we samen verder werken aan het verbeteren van onze kennis en kunde om PTSS zo goed mogelijk te voorkomen dan wel te behandelen bij mensen in alle levensfasen.

Zowel het werkveld als het onderzoeksveld op het gebied van psychotrauma en PTSS ontwikkelt zich voortdurend. Kom ook naar het congres om samen met ons te kijken naar de levensloop van ons werkveld en jezelf zowel theoretisch als praktisch te verdiepen in de nieuwste inzichten en ontwikkelingen. Samenkomst, kennisdeling en in verbinding zijn met elkaar staan centraal op dit congres, want samen bepalen we waar we in de toekomst naar toe gaan!

Datum: 11 mei 2017
Locatie: De Werelt, Lunteren

Lees meer …

170307-logo-ntvp-congres-2017

Special Interest Groups (SIG’s)

De NtVP faciliteert werkgroepen die tot doel hebben uw professionele ontwikkeling te bevorderen. De werkgroepen hebben ieder een specifiek thema, bestaat uit tussen de 8 en 15 deelnemers en komen circa 2 keer per jaar bij elkaar en hebben als doel om professionele kennis en ervaring te delen en verder te ontwikkelen

1. Vroege Opvang

Deze SIG baseert zich op evidence-based  practice om samen kennis en ervaringen uit te wisselen met medewerkers die opvang verlenen binnen de brandweer, politie, slachtofferhulp, ziekenhuizen, ambulance en anderen. Voor meer info kunt u contact opnemen met de voorzitter Lucy Dijkman: L.Dijkman@olvg.nl

2. Young Minds

Dit is een netwerk voor PhD studenten op het gebied van psychotrauma. De contactpersoon voor geïnteresseerde deelnemers is Marieke van Meggelen M.vanMeggelen@fsw.eur.nl of via youngminds@ntvp.nl

3. Traumatische rouw

Deze SIG heeft als algemeen doel het bundelen en verspreiden van expertise op het gebied van traumatische rouw. Aanmelding bij de voorzitter Suzan Soydas: s.soydas@uu.nl

4. Behandeling van PTSS met ernstige (comorbide) problematiek en dissociatieve stoornissen

Deze SIG richt zich op het genereren van meer kennis over de behandeling van PTSS met ernstige (comorbide) problematiek en dissociatieve stoornissen.Voor meer info kunt u contact opnemen met de voorzitter Ingrid Wigard: i.wigard@parnassiagroep.nl

5. Trauma en culturele diversiteit

Deze SIG richt zich op de ontwikkeling voor aanpassingen van interventies en ideeën voor vernieuwend onderzoek binnen het domein van de psychotraumatologie gericht op diversiteit. Contactperoon is dr. Samrad Ghane: s.ghane@equatorfoundation.nl

6. Geüniformeerden met trauma en forensische problematiek

Deze SIG richt zich op de dilemma’s bij daderschap en slachtofferschap, gerelateerd delictgedrag en de consequenties ervan voor behandeling, de ethische en soms ook morele dilemma’s voor de zorgprofessional. Contactperoon is Yolande Kat: yolandemarleen@gmail.com

7. Huiselijk geweld en Psychotrauma

Deze SIG richt zich huiselijk geweld en de trauma gerelateerde klachten door zowel recent huiselijk geweld maar ook eerder opgedane (vroegkinderlijke) trauma’s. Contactpersoon is Tineke de Ruijter: tderuijter@deruytershoeve.nl[/column]

Lezingen

Met regelmaat organiseert de NtVP een lezing die voor onze leden gratis toegankelijk is (niet leden betalen een kleine bijdrage).

In 2015 heeft Richard Bryant een lezing gegeven over de sociale kant van trauma. Lees meer >>

Tijdens de Algemene Ledenvergadering in januari 2016 hebben Janetta Bos en Anja Lok een referaat gegeven, waarbij Janetta ingegaan is op het thema walging bij PTSS en Anja de relatie tussen obsessief compulsieve stoornis (OCS) en traumatische ervaringen toegelicht heeft.

In september 2016 heeft Ineke Wessels een webinar gegeven over haar onderzoek naar de ontwikkeling van het autobiografische geheugen in de (vroege) jeugd.

En aansluitend aan de Algemene Leden Vergadering op donderdag 26 januari 2017 heeft internationaal trauma-expert prof. dr. Kathryn Magruder een lezing gegeven met als titel: Trauma as a Public Health and Clinical Issue, how can we work together?

ntvp2016-43-kopie

Omdat het volgen van lezingen voor onze leden erg tijdsintensief is, gaat de NtVP in de loop van 2017 een aantal “lezingen” opnemen op video en deze ter beschikking stellen aan onze leden, zodat zij deze video-lezingen op een door hun gewenst moment kunnen beluisteren. De planning hiervoor zal binnenkort bekend worden gemaakt.


De NtVP werkt samen met de volgende partijen: