Actieve dienst en ex-militairen met post-traumatische stressstoornis behandeld met psychologische therapieën: systematische review en meta-analyse

Bron: Active duty and ex-serving military personnel with post-traumatic stress disorder treated with psychological therapies: systematic review and meta-analysis. Kitchiner et al. 2019.

In deze systematische review en meta-analyse van 24 studies met bijna 2400 deelnemers vonden de auteurs dat actief dienend en gewezen militair personeel bij de behandeling van PTSS het meest gebaat is bij individuele traumagerichte cognitieve gedragstherapie (TG-CGT). Groepsbehandeling met TG-CGT was minder effectief dan individuele behandeling. Voor EMDR bestaat in deze populatie te weinig evidentie en is meer onderzoek nodig. Alarmerend is dat ten opzichte van andere populaties de effectgroottes van behandeling tegenvallen en de uitval hoog is en er meer aandacht moet zijn voor optimalisering van effectieve behandelingen.

Deze studie is online gepubliceerd op 8 november in European Journal of Psychotraumatology.

CategoryNieuws
© 2023 NTVP - All Rights Reserved