Accreditatie gestart trainingen psychosociale nuldelijnsondersteuning

De Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP) heeft de afgelopen jaren, samen met partners in het veld, een accreditatie-en certificeringstraject voor psychosociale nuldelijnsondersteuning na ingrijpende gebeurtenissen ontwikkeld. Dit heeft geresulteeerd in de accreditatie-en certificeringsnota ‘Accreditatie-en Certificeringnota Nuldelijns Psychosociale Ondersteuning’. In dit document kunt u alle informatie vinden over de totstandkoming van het project en de criteria waaraan een training dient te voldoen om voor accreditatie in aanmerking te komen. Het doel van accreditatie is een om de kwaliteit van trainingen op het gebied van psychosociale nuldelijnsondersteuning onafhankelijk te toetsen.

Per 1 november is het mogelijk voor trainingsinstituten en trainingbureaus om een aanvraag voor accreditatie in te dienen. Een accreditatie aanvraag kan worden ingediend door ieder trainingsbureau of instelling die een training of opleiding aanbiedt op het gebied van nuldelijns psychosociale ondersteuning. De accreditatie wordt voor 5 jaar verstrekt. Accreditatie kan aangevraagd worden door middel van het Aanvraagformulier voor Accreditatie training psychosociale nuldelijnsondersteuning.

Een aanvraag voor accreditatie kan in principe het gehele jaar door ingediend worden maar er zijn vier momenten per jaar waarop aanvragen worden beoordeeld. De accreditatie aanvraag wordt binnen een periode van 6 weken na de deadline in behandeling genomen. De eerstvolgende deadline is: Dinsdag 15 januari 2019

Wij willen u van harte uitnodigen om uw training op het gebied van psychosociale nuldelijnsopvang na ingrijpende gebeurtenissen als één van de eersten te laten accrediteren. Meer informatie over de accreditatie en procedure van aanvragen is te vinden op: https://www.ntvp.nl/psychosociale-nuldelijnsondersteuning/

Mocht u vragen hebben dan kunt u altijd contact op nemen met de NtVP, via certificering@ntvp.nl. Twijfelt u of u in aanmerking komt voor de registratie? Aarzel ook dan niet om contact op te nemen.

CategoryNB-Nov18, Nieuwsbrief
© 2023 NTVP - All Rights Reserved