Accreditatie trainingen psychosociale nuldelijnsondersteuning van start!

In 2016 heeft de NtVP onder leiding van bestuurslid Marit Sijbrandij een start gemaakt met het opzetten van een accreditatie-en certificeringstraject voor nuldelijns psychosociale ondersteuning na ingrijpende gebeurtenissen. Want het ondersteunen van mensen die net een ingrijpende ervaring hebben meegemaakt vereist specifieke kennis en vaardigheden. Op het gebied van psychosociale ondersteuning is inmiddels veel kennis beschikbaar in de vorm van richtlijnen en wetenschappelijk onderzoek. Deze kennis blijkt echter nog niet altijd in praktijk te worden gebracht (te Brake en Dückers, 2013). Om de kwaliteit van psychosociale ondersteuning te bevorderen is het dus van belang dat opleidingen en trainingen gebaseerd zijn op deze kennis. De NtVP heeft om deze reden het initiatief genomen om voor deze doelgroep een accreditatie-en certificeringstraject te ontwikkelen. In samenwerking met een projectgroep van tien organisaties die zelf psychosociale opvang aanbieden, en daardoor uit ervaring goed weten waar een training en een ondersteuner in zou moeten voorzien, is het Accreditatie-en Certificeringnota Nuldelijns Psychosociale Ondersteuning_oktober 2018 opgesteld. Deze accreditatie-en certificeringsnota is vervolgens door een expert-en klankbordgroep inhoudelijk beoordeeld. In het projectplan staan de eindtermen/ criteria beschreven waar een training aan dient te voldoen om in aanmerking te komen voor accreditatie.

Voor trainingsbureaus is een accreditatie een erkenning voor de geleverde kwaliteit en tevens een manier om zich te onderscheiden van andere trainingen op het gebied van psychosociale nuldelijnsondersteuning. Voor organisaties die op zoek zijn naar een psychosociale nuldelijnstraining wordt het kiezen makkelijker gemaakt.

Het is nu mogelijk om accreditatie aan te vragen voor trainingen op het gebied van psychosociale nuldelijnsondersteuning via het Aanvraagformulier voor Accreditatie training psychosociale nuldelijnsondersteuning. Meer informatie over de accreditatie van psychosociale nuldelijnstrainingen en de procedure van aanvragen is te vinden op: https://www.ntvp.nl/psychosociale-nuldelijnsondersteuning/

Vooralsnog vindt alleen het accrediteren van trainingen plaats. Zodra de eerste trainingen geaccrediteerd zijn, kan ook het certificeringstraject voor individuele nuldelijnsondersteuners van start gaan. Dit zal naar verwachting in de loop van 2019 gaan plaatsvinden.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met Kimberly Stam via k.stam@ntvp.nl of certificering@ntvp.nl.

CategoryNieuws
© 2023 NTVP - All Rights Reserved