Abstracts 16de ESTSS congres 2019

Van 1 november t/m 21 december 2018 is het mogelijk om een abstract in te dienen voor het ESTSS congres 2019. Het thema van het congres is ‘Trauma in Transition: Building Bridges’. De organisatoren zijn in het bijzonder geinteresseerd in abstracts die nauw verband houden met het thema over interdisciplinaire samenwerking en kennisoverdracht. Er kunnen bruggen worden gebouwd tussen laboratoria en klinieken, verschillende landen of disciplines en carriere stadia. De organisatoren van het congres willen indieners met nadruk adviseren om te streven naar diversiteit in de voorgestelde abstract bijdragen.

Beleid:

  • Presentaties moeten een originele bijdrage zijn. Presentaties met betrekking tot werk dat eerder ergens anders is gepresenteerd, moeten nieuwe informatie of een nieuw perspectief bieden ten opzichte van de vorige presentatie(s).
  • Beschrijvingen van voorstellen moeten voldoende gedetailleerd zijn om de relevantie, originaliteit en haalbaarheid te kunnen beoordelen.
  • Onvolledige voorstellen (conceptstatus) worden niet in beoordeling genomen.
  • Geaccepteerde abstracts worden gepubliceerd in European Journal of Psychotraumatology (EJPT, 2017 Impact Factor 4.209).

Abstracts kunnen ingediend worden voor de volgende programmaonderdelen:

  • Symposium
  • Flashtalk
  • Poster presentation
  • Masterclass
  • Preconference workshops (op 13 juni 2019)

Meer info over de richtlijnen van de abstract zijn te lezen in de Abstract submission guidelines ESTSS 2019.

CategoryNB-Nov18, Nieuwsbrief
© 2023 NTVP - All Rights Reserved