Aankondiging NtVP lezingen en masterclass

In de lezingencyclus organiseert de NtVP 3 keer per jaar lezingen. De lezingen zijn bedoeld om leden geïnformeerd te houden over recente ontwikkelingen en actualiteiten op het gebied van de psychotraumatologie. De eerste lezing dit jaar vond plaats op 27 januari tijdens de Algemene Ledenvergadering van de NtVP. De lezing ging over de toepassing van psychedelica bij PTSS en was goed bezocht. De volgende lezingen zullen plaatsvinden op 19 mei en 14 juli, over respectievelijk de impact van stress op de behandeling van PTSS en de psychosomatische behandeling van PTSS.

Daarnaast draagt de NtVP bij aan een masterclass van Stichting OPEN en Stichting Psychotherapeutische Toepassing Psychedelica (SPTP) over het gebruik van psychedelica in de psychiatrie en psychotherapie. Deze masterclass vindt plaats op donderdag 20 en vrijdag 21 mei.

Accreditatie

  • Voor de lezing van 19 mei zal accreditatie worden aangevraagd bij de NVvP, FGzPT en NtVP.
  • Voor de lezing van 14 juli zal accreditatie worden aangevraagd bij de NVvP, FGzPT, NtVP en de VEN.
  • Accreditatie voor de masterclass is aangevraagd bij NVvP, NIP en FGzPt.

Inschrijfgeld

  • Aan deelname zijn geen kosten verbonden voor leden van de NtVP.
  • Niet leden zijn ook welkom en betalen €10,00. Zij kunnen tevens gebruik maken van de gelegenheid zich in te schrijven bij de NtVP.
  • Kosten voor deelname aan de masterclass zijn €575 (Inclusief BTW en accreditatie).

Aanmelding 


NtVP Lezing: De impact van stress op de behandeling van PTSS

Op 19 mei 2021 zal er online een lezing worden aangeboden over de impact en interactie van stress en jeugdtrauma op PTSS. Christiaan Vinkers zal ingaan op de neurobiologische determinanten van stress, trauma en veerkracht, en daarop aansluitend in de tweede lezing zal Anouk Gathier ingaan op de behandeling voor patiënten met een aan jeugdtrauma gerelateerde depressie aan de hand van haar onderzoeksproject RESET (REStoring mood after Early life Trauma) studie.


NtVP  Lezing:  De psychosomatische behandeling van PTSS

Op 14 juli 2021 zal er online een lezing worden aangeboden over de behandeling van lichamelijke klachten bij PTSS. Lot Spiertz, gios, zal ingaan op een geïntegreerde behandeling van lichamelijke klachten en PTSS. Daarop aansluitend in de tweede lezing zullen Dr. Hanneke Kalisvaart en Ingrid Nissen, beiden psychomotorisch therapeut, ingaan op de behandeling en wetenschap van sensorimotor psychotherapie.


Online Masterclass: Therapeutische toepassingen van psychedelica in de GGZ

Op donderdag 20 en vrijdag 21 mei 2021 nemen Nederlandse experts u tijdens deze tweedaagse nascholingscursus mee in de ontwikkelingen op gebied van de toepassing van psychedelica bij de behandeling van verschillende psychische stoornissen. In deze cursus komen o.a. aan bod de stand van zaken bij de toepassing van psilocybine, ketamine en MDMA, praktijkervaring van de meest ervaren onderzoekers in Nederland, maar ook indicatiegebieden, werkingsmechanismen, huidige designs en onderzoeksresultaten, het belang van mystieke ervaringen, risico’s, contra-indicaties, en wettelijke kaders in Nederland en daarbuiten.Deze Masterclass wordt georganiseerd door Stichting OPEN en SPTP (Stichting Psychotherapeutische Toepassingen Psychedelica), in samenwerking met ARQ, LUMC, UMCG, Parnassia, en NtVP.

Voor meer informatie en registratiestichtingopen.nl/masterclass


© 2022 NTVP - All Rights Reserved