Aandacht voor het neuropsychologisch functioneren bij de posttraumatische stressstoornis

Neuropraxis 

Rick de Haart, Mirjam Nijdam & Eric Vermetten

https://doi.org/10.1007/s12474-020-00257-0

Samenvatting:

Een posttraumatische stressstoornis (PTSS) gaat vaak gepaard met cognitieve problemen, die door patiënten als hinderlijk kunnen worden ervaren. Neuropsychologische studies laten zien dat deze zich voornamelijk voordoen in het verbale (hippocampaal gemedieerde) declaratieve geheugen, het aandachtsdomein, het werkgeheugen en het executief functioneren, en bevestigen de impact op het dagelijks functioneren. Ook is in diverse studies aangetoond dat deze cognitieve problemen van invloed zijn op de effectiviteit van traumagerelateerde psychotherapie en werden in studies aanwijzingen gevonden dat deze cognitieve disfuncties deels omkeerbaar zijn door een succesvolle behandeling. In dit artikel wordt stilgestaan bij deze cognitieve problemen, worden inzichten hierover gedeeld vanuit de neurobiologie en worden er adviezen aangereikt voor de clinicus om rekening te houden met deze problemen tijdens de behandeling.

Published: 02 September 2020

CategoryNieuws
© 2023 NTVP - All Rights Reserved