Deze studie laat zien dat het meemaken van stressvolle levensgebeurtenissen (zogenaamde adverse life events) in de kindertijd, niet is geassocieerd met het ontwikkelen van obesitas bij kinderen. Andere factoren, zoals sociaaleconomische status, bleken wel risicofactoren voor variaties in het gewicht van kinderen.

Het is tien jaar geleden dat terreurbeweging ETA zijn wapens definitief neerlegde en stopte met de gewapende strijd voor een onafhankelijk Baskenland. Maar het thema ligt nog altijd extreem gevoelig, merkt Stef Biemans.

Duizenden Hongkongers vertrokken de afgelopen paar jaar naar Taiwan vanwege de toenemende Chinese repressie. Ze zijn onzeker over hun toekomst. ‘We moeten onze survivor’s guilt omzetten in daden.’

Twintig jaar lang moesten Nederlandse militairen de Afghaanse bevolking beschermen tegen de Taliban en het land voorbereiden op een betere toekomst. Nu de missie is beëindigd, lijkt alles voor niets geweest. Oude wonden gaan weer open.

In een gerandomiseerde klinische studie met 74 volwassen getraumatiseerde vluchtelingen bleek muziektherapie niet minder effectief te zijn dan standaard psychologische behandeling voor het verminderen van symptomen van posttraumatische stressstoornis. De significante veranderingen in welbevinden en dissociatie die werden gevonden bij muziektherapie waren ook nog zichtbaar bij 6 maanden follow-up.

Experts bevelen een stapsgewijze aanpak van de behandeling van complexe PTSS (CPTSS) aan, maar er is nog maar weinig onderzoek gedaan naar fase 3-interventies voor re-integratie. Uit dit onderzoek blijkt dat dergelijke interventies de symptomen van CPTSS kunnen verminderen en de integratie kunnen bevorderen, maar het bewijs daarvoor is momenteel nog beperkt.

In deze studie werd de toepasbaarheid onderzocht van ontwikkelingsgerichte cognitieve verwerkingstherapie (D-CPT) om PTSS-symptomen te verminderen bij mishandelde jonge patiënten met en zonder waarschijnlijke complexe PTSS (CPTSS) volgens ICD-11 criteria. De bevindingen toonden een significante vermindering van PTSS-symptomen in beide groepen (wel of geen CPTSS) en de resultaten bleven stabiel gedurende een follow-up periode van 12 maanden.

In deze studie probeerden onderzoekers de longitudinale associatie tussen symptomen van gecompliceerde rouw en PTSS te onderzoeken in een steekproef van aan trauma blootgestelde nabestaanden. Bevindingen suggereren dat het richten op PTSS-symptomen bij aan trauma blootgestelde nabestaanden de latere ontwikkeling van gecompliceerde rouw kan belemmeren.

Deze studie had tot doel de impact van de COVID-19-crisis op de geestelijke gezondheid na te gaan. In een grote wereldwijde steekproef werd COVID-19 geassocieerd met ernstigere mentale gezondheidsproblemen in vergelijking met andere stressvolle of traumatische gebeurtenissen. De impact van COVID-19 op de geestelijke gezondheid verschilde over de hele wereld, met een bijzonder grote impact in Latijns-Amerika.

Deze studie onderzocht de impact van de COVID-19 pandemie op studenten. De factorstructuur van de impact van COVID-19 werd met behulp van verkennende en bevestigende factor analyses bepaald. Een model met vijf factoren gaf de meest interpreteerbare oplossing. De factoren waren blootstelling, bezorgdheid, instabiliteit van huisvesting/voeding, gebruik van sociale media, en verandering in middelengebruik.

Page 1 of 31 2 3
© 2022 NTVP - All Rights Reserved