Een case-controlstudie werd uitgevoerd bij een steekproef van 3.940 slachtoffers van geweld, verzameld door het Accident Analysis Center for Aarhus County Municipality. Risicofactoren die vijf jaar voor de gewelddadige aanval gemeten werden, werden verkregen uit de Deense gezondheids- en sociale registers.

In deze studie werd onderzocht of verhogingen in endogene cortisol na psychosociale stress geassocieerd zijn met geheugenfunctie in patiënten met borderline persoonlijkheidsstoornis en in individuen zonder borderline persoonlijkheidsstoornis.

Deze studie onderzocht het dynamische netwerk van symptomen in patiënten gediagnosticeerd met posttraumatische stress stoornis (PTSS) tijdens exposure therapie.

In deze studie namen 183 voormalig Israëlische gevangenen uit de Yom Kippur War (ex-POWs) deel aan een 24 jaar lange longitudinale studie met drie meetmomenten. Het bleek dat langdurig trauma in de volwassenheid met een ernstige interpersoonlijke intensiteit, zoals gevangenschap tijdens oorlog, is gerelateerd aan CPTSS, zelfs jaren nadat de oorlog is beëindigd.

De eerste nota over certificering door de NtVP verscheen in 2014. Nu, vijf jaar verder, is deze nota op een aantal punten geactualiseerd en aangepast. Geregistreerde Psychotraumatherapeuten ontvangen in januari persoonlijk bericht over de herziene certificering nota en over de herregistratie eisen.

Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een semi-gestructureerd interview (TRADE-interview) om te screenen op eerdere traumatische gebeurtenissen en het meten van PTSS-symptomen bij patiënten met dementie. Hiervoor zijn experts nodig om mee te denken over de vorm, inhoud en toepassingsmogelijkheden van het TRADE-interview.

De laatste editie van Impact magazine 2019 is uit! In het NtVP katern kunt u een verslag lezen over het 35ste ISTSS congres in Boston, US, geschreven door Yoki Linn Mertens. Hoe ver zijn we gekomen in onderzoek, behandeling en beleid als het gaat om herstel na psychotrauma? Lezen dus!

Hoe ver zijn we sindsdien gekomen in onderzoek, behandeling en beleid als het gaat om herstel na psychotrauma? Om die vraag draaide het 35e jaarcongres van de ISTSS. Dit verslag is geschreven door Door Yoki Linn Mertens.

Benieuwd naar de resultaten van de NtVP over 2019 en de plannen voor 2020? Kom dan naar de Algemene ledenvergadering op woensdag 29 januari vanaf 18:00 uur, hotel van der Valk in Breukelen! Aansluitend op de ALV worden lezingen gegeven over rouw. Dr. Geert Smid spreekt over traumatische rouw in globaal perspectief en dr. Lonneke Lenferink spreekt over recente onderzoeksbevindingen op het gebied van verstoorde rouw.

Vakantie Het gaat niet altijd goed. Mensen raken verzeild in een auto-ongeluk, vergeten voldoende water te drinken en raken oververhit, vallen van een bergrichel, of worden verplet onder een rotsblok, ze worden ziek, bedreigd of bestolen. Hoezeer we ook een voorstelling hebben van rust, zon en vrolijkheid, het lot kan anders bepalen. Wordt er extra…

Page 1 of 21 2
© 2022 NTVP - All Rights Reserved