De gevluchte Iraans-Koerdische dichter en journalist Behrouz Boochani werd vijf jaar lang gevangen gehouden op het eiland Manus. Over deze periode schreef hij het aangrijpende relaas Alleen de bergen zijn mijn vrienden.

Op woensdag 4 december 2019 verdedigt Simon Groen, cultureel antropoloog, hulpverlener en onderzoeker bij de Evenaar GGZ Drenthe zijn proefschrift “Cultural identity and trauma. Construction of meaning among Afghan and Iraqi refugees under treatment in Dutch mental health care” aan de Universiteit van Amsterdam.

In deze systematische review en meta-analyse van 69 gerandomiseerde klinische studies werd CGT geassocieerd met betere resultaten bij patiënten met angstsymptomen binnen 12 maanden na afronding van de behandeling. Bij langere follow-up werden significante associaties alleen gevonden voor gegeneraliseerde angststoornis, sociale angststoornis en posttraumatische stressstoornis.

Aanstaande vrijdag 29 november promoveert Giel-Jan de Vries op het proefschrift ‘Posttraumatic Stress Disorder: Prevalence, Stress Hormones and Metabolism’.

Het doel van Project Nova NL is om zorgmijdende veteranen die een misstap begaan, via de politie in contact te brengen met het Veteraneninstituut.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid begint vandaag een campagne om slachtoffers te motiveren tot het zoeken van hulp. Ondanks deze campagne staat de acute hulp aan slachtoffers onder druk door een tekort aan financiële middelen.

Fysieke en verbale agressie is aan de orde van de dag bij sociaal werkers. Dat blijkt uit een enquête van RTL Nieuws en de beroepsvereniging voor professionals in sociaal werk BPSW, onder ruim 4000 sociaal werkers die werken bij onder andere Jeugdzorg, gehandicaptenzorg, reclassering, GGZ, dak- en thuislozenopvang, wijkteams en crisisopvang.

Tijdens de week tegen Kindermishandeling wordt aandacht gevraagd voor de aard en omvang van het probleem, en wat we kunnen doen om de aanpak van kindermishandeling te versterken. Verhalen van professionals, ouders en kinderen staan centraal en er worden diverse activiteiten gepland. De week tegen kindermishandeling wordt georganiseerd door de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Justitie en Veiligheid (JenV), het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en Movisie.

ZonMW heeft subsidie toegekend aan het Project: Towards Accurate Screening And Prevention (2-ASAP): improving early risk detection and indicated prevention for PTSD. Dit project heeft als doel het langdurig monitoren van ongevals- en geweldslachtoffers om de ontwikkeling van een posttraumatische stressstoornis te volgen.

Christianne van der Meer verdedigt op 22 november om 14:00 haar proefschrift ‘Finding the golden lining: Assessment, self-help and treatment after trauma’ aan de Universiteit van Amsterdam. Het proefschrift laat nieuwe mogelijkheden zien in het ondersteunen van mensen na trauma op het gebied van (zelf)beoordeling, zelfhulp en behandeling.

Page 1 of 21 2
© 2022 NTVP - All Rights Reserved