Het werkveld van psycholoogonderzoeker Peter van der Velden is stress en trauma. Zijn kind kreeg leukemie. De eerste zeven jaar na de diagnose keek Van der Velden vanuit een deels persoonlijk perspectief naar zijn werkveld, en met name naar trauma-definities, stress-symptomen, coping en steun. ‘PTSS is een construct en geen objectieve realiteit.’

Auteurs: Ingo Schäfer, Annett Lotzin, Philipp Hiller, Susanne Sehner, Martin Driessen, Thomas Hillemacher, Martin Schäfer, Norbert Scherbaum, Barbara Schneider & Johanna Grundmann

Voor deze systematische review werden 26 studies gebruikt met een totaal van 1959 deelnemers. Uit de resultaten komt naar voren dat psychosociale interventies een gunstig klinisch significant effect hebben op PTSS, depressie en angstklachten.

Afscheid Mariel Meewisse Zin of geen zin, het onderwerp afscheid ligt nu op tafel. Het zullen de laatste woorden zijn die ik tot u spreek vanuit mijn rol als voorzitter. Cliënten voelen soms wrevel als ik bij herhaling wijs op het naderend einde van het traject. Zij willen de tijd vaak liever gebruiken voor andere…

Onder een wit dekentje van sneeuw en met een code geel weeralarm vond op 30 januari jl. de ALV plaats in Breukelen. Een evaluatie van de activiteiten over 2018 werd gegeven en portefeuillehouders presenteerden de plannen voor het nieuwe jaar. Wilt u meer weten over de NtVP plannen voor dit jaar? Lees dan het jaarplan…

Hallo collega’s, Graag zou ik samen met andere hulpverleners uit het veld de handen ineenslaan om kennis te delen en te vergroten op het gebied van traumaverwerking binnen de forensische zorg. Het is bekend dat veel cliënten die in de forensische zorg terecht komen zelf kampen met trauma-gerelateerde klachten. Bijvoorbeeld door eerder opgedane traumata, trauma…

Hallo collega’s, Hulpverleners krijgen regelmatig te maken met vermoedens en verhalen van huiselijk geweld. Hoe gaan we hier mee om in een veranderende samenleving met verschillende culturen en achtergronden? Hoe gaan we om met de meldcode? Graag zou ik met andere collega’s kennis willen delen en vergroten als het gaat om traumaverwerking met betrekking tot…

In de eerste weken van 2019 heeft de certificeringscommissie weer drie gekwalificeerde behandelaars mogen certificeren. Een hartelijk welkom voor de nieuwe Psychotraumatherapeuten! De werkadressen van onderstaande Psychotraumatherapeuten zijn te vinden in het online register op de website van de NtVP. Overweegt u zelf om de registratie als Psychotraumatherapeut aan te vragen? Voor meer informatie over…

De kans op een langdurige rouwstoornis bij vermissing lijkt vijf keer groter dan bij een natuurlijk overlijden.

Page 1 of 31 2 3
© 2022 NTVP - All Rights Reserved