Op 1 juli nam onderzoekster Carlijn de Roos in Straatsburg de Francine Shapiro prijs in ontvangst. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt door EMDR Europe voor het beste EMDR-artikel van dat jaar.

Auteurs: Matthew Price, Katherine Van Stolk-Cooke, Alison C. Legrand, Zoe M. F. Brier, Hannah L. Ward, Julie P. Connor, Jennifer Gratton, Kalev Freeman & Christian Skalka

Auteurs: Georgina Clifford, Richard Meiser-Stedman, Rebecca D. Johnson, Caitlin Hitchcock & Tim Dalgleish

Het doel van deze studie was een schatting te maken van de associaties tussen anhedonie, PTSS symptoom-clusters en gedrags-en elektrofysiologische reacties op beloning.

Onlangs voelde ik me net een prinses. Iedere gelegenheid werd door de recent opgerichte Oekraïense traumavereniging USOCTE (Ukrainian Society of Overcoming the Consequences of Traumatic Events) aangegrepen om ons als ESTSS bestuur te fotograferen in Kiev. Zo werd vereeuwigd dat zij nu ook deel uitmaken van de ESTSS. Stilletjes verzuchtte ik al die foto’s, maar…

In 2016 heeft de NtVP onder leiding van bestuurslid Marit Sijbrandij een start gemaakt met het opzetten van een accreditatie-en certificeringstraject voor nuldelijns psychosociale ondersteuning na ingrijpende gebeurtenissen. Want het ondersteunen van mensen die net een ingrijpende ervaring hebben meegemaakt vereist specifieke kennis en vaardigheden. Op het gebied van psychosociale ondersteuning is inmiddels veel kennis beschikbaar…

Het grote aantal bezoekers aan het ESTSS congres in 2017, waaronder veel Nederlanders, heeft het NtVP bestuur overtuigd het volgende ESTSS congres in Nederland te organiseren. Dit is een mooie kans om Internationale sprekers van hoge kwaliteit naar ons land te brengen. De ESTSS congressen worden om de twee jaar georganiseerd, iedere keer in een…

De certificeringscommissie heeft in de maand juni weer drie gekwalificeerde behandelaars mogen certificeren. Een hartelijk welkom voor de nieuwe Psychotraumatherapeuten! De werkadressen van onderstaande Psychotraumatherapeuten zijn te vinden in het online register op de website van de NtVP. Naam Mw. C.J. Straus Mw. J.W.M. van Vliet Mw. S.E.A. de Vreede Plaats Utrecht Leiden Maastricht Functie…

PTSS symptomen blijken sociale steun te ondermijnen, in het bijzonder in de eerste twee jaar na de ingrijpende gebeurtenis.

De Jan van Dijk Victimology and Victims’ Rights Award werd in 2014 geïntroduceerd met als doel meer aandacht te genereren voor de positie van het slachtoffer in het universitair onderwijs en wetenschappelijk onderzoek naar slachtofferschap te stimuleren.

Page 1 of 31 2 3
© 2022 NTVP - All Rights Reserved