De NtVP is op zoek naar een nieuwe voorzitter, een nieuwe secretaris en een nieuwe penningmeester. Komt u ons bestuur versterken?

PTSS patiënten met een geschiedenis van seksueel misbruik hebben baat bij een traumagerichte behandeling.

Bij ruim 13% van de mensen met een psychische stoornis blijft PTSS onopgemerkt.

Op woensdag 20 juni 2018 vindt het symposium ‘Kind, Gezin en Trauma’ plaats.

Auteurs: Chia-Ying Chou, Roberto La Marca, Andrew Steptoe & Chris R. Brewin Originele titel: Cardiovascular and psychological responses to voluntary recall of trauma in posttraumatic stress disorder Het vrijwillig ophalen van trauma is een kernelement van exposure-gebaseerde psychotherapieën en kan aanzetten tot spontane dissociatieve reacties zoals flashbacks, depersonalisatie en derealisatie. Om de verbanden te onderzoeken…

Tegenslagen van enorme omvang, zoals het conflict in Syrië, hebben langdurige negatieve gevolgen voor de psychologische gezondheid van individuen en groepen.

Page 3 of 3 1 2 3
© 2022 NTVP - All Rights Reserved