Utrecht, woensdag 31 januari 2018, 18.00 uur inloop

Het redden van levens is wat velen bij de Brandweer hopen te kunnen doen. Maar dat lukt niet altijd.

Het NtVP-katern en de Supervisierubriek in Impact Magazine 4de editie staan nu online.

Donderdag 31 mei 2018, De Werelt, Lunteren

Auteurs: Cherie Armour, Eiko L. Fried & Miranda Olff

Van de curieuze EMDR-therapie knappen mensen met een posttraumatisch stresssyndroom snel op.

Traumagerichte psychotherapie laat lange termijn effecten zien in relatie tot het verminderen van posttraumatische stressklachten.

© 2022 NTVP - All Rights Reserved