Het thema dit jaar gaf ruimte aan zowel psychotrauma in alle leeftijdsfasen, als aan het intergenerationele karakter van traumatisering.

De Jaap Chrisstoffelspenning is dit jaar toegekend aan dr. Iva Bicanic voor haar bijzondere verdiensten op het gebied van de zorg voor psychisch getraumatiseerde kinderen.

Omschrijving Posttraumatische Stress Stoornis (PTSS) komt vaak samen voor met persoonlijkheidsstoornissen. Het is nog niet duidelijk welke behandeling het beste werkt voor patiënten met deze comorbide problemen: PTSS behandeling of geïntegreerde PTSS-persoonlijkheidsbehandeling. Tot nu toe zijn er op groepsniveau psychologische, hormonale, epigenetische en neurobiologische factoren gevonden die samenhangen met behandeluitkomst. Het doel van dit onderzoek…

Omschrijving  PTSS behandelingen – zoals Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) en Imagery Rescripting (ImRs) – worden steeds vaker ingezet bij patiënten met PTSS en een comorbide persoonlijkheidsstoornis (PS). Dit is echter niet voor iedereen voldoende effectief. Dialectische gedragstherapie (DGT) en schematherapie (ST) zijn evidence-based behandelingen voor borderline PS en cluster C PS. Geïntegreerde PTSS-PS…

Page 2 of 2 1 2
© 2022 NTVP - All Rights Reserved