Hier vind u de nieuwsbrief van de NtVP van maart 2017.

Traumatische gebeurtenissen beperken zich niet tot bepaalde doelgroepen of situaties: van wieg tot dood bestaat de kans er slachtoffer van te worden. Deze pijnlijke ervaringen gaan vaak gepaard met gevoelens van schaamte en verdriet, waar slachtoffers maar al te vaak in stilte en eenzaamheid mee worstelen. Steeds vaker wordt deze stilte doorbroken en worden de, soms langdurige, gevolgen van dergelijke traumatische gebeurtenissen zichtbaar.

Met algehele instemming van de aanwezigen werden op 26 januari jl. de resultaten van 2016 afgesloten en de plannen voor 2017 aangenomen. Voorzitter Mariel Meewisse vat de wapenfeiten samen: “Het afgelopen jaar is door alle bestuurs- en commissieleden van communicatie, kwaliteit en opleiding en kennisdeling- en ontwikkeling hard gewerkt met zeer positieve resultaten. Het ledenaantal is gestegen van 420 naar 525 leden

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 26 januari werd stilgestaan bij het afscheid door bestuurslid Berend Berendsen, directeur van het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen. Berendsen is vanaf 2012 actief betrokken in het NtVP-bestuur en daarmee mede-verantwoordelijk voor een soepele transitie naar het huidige bestuur. Vijf nieuwe bestuursleden traden tot het bestuur toe: Oud-bestuurslid dr. Trudy Mooren,…

© 2022 NTVP - All Rights Reserved