Tijdens een Webinar hebben we dr. Ineke Wessel geïnterviewd over haar onderzoek naar de ontwikkeling van het autobiografische geheugen in de (vroege) jeugd.

Onder wetenschappers en clinici is discussie ontstaan over de behandeling van adolescenten met posttraumatische stressklachten t.g.v. meervoudige interpersoonlijke traumatisering. Enerzijds zijn er vakgenoten die pleiten voor een gefaseerde traumabehandeling, waarbij een fase van stabilisatie voorafgaat aan traumaverwerking. Anderzijds zijn er vakgenoten die pleiten voor directe traumagerichte behandeling. Bij Karakter wordt getracht een wetenschappelijke bijdrage te…

© 2022 NTVP - All Rights Reserved