Sommige mensen verwerken een verlies redelijk makkelijk, terwijl anderen vastlopen in hun rouwproces. In hoeverre verliesverwerking beïnvloed wordt door de omstandigheden rondom het verlies en door iemands karakter is vooralsnog onduidelijk. Heeft de manier waarop mensen denken over zichzelf invloed op het verloop van rouw en wat voor soort omgangsstijlen helpen bij verwerking? Dit promotie…

Al geruime tijd is er (inter)nationale discussie over de behandeling van patiënten met zogenaamde Complexe PTSS. Moeten deze patiënten ‘gefaseerd’ behandeld worden (traumagerichte behandeling voorafgegaan door een stabilisatiefase) of kan directe traumabehandeling net zo goed? Op deze vraag hopen we een antwoord te vinden met deze studie. Patiënten met (Complexe) PTSS, als gevolg van het…

In de IMPACT-studie onderzoeken we exposure-behandeling bij patiënten met PTSS ten gevolge van vroegkinderlijk trauma. Eén van de centrale vragen in de behandeling van deze doelgroep is of traumagerichte therapie, zoals exposure, door een stabiliserende fase moet worden vooraf gegaan (gefaseerd behandelen) of dat alleen traumagericht behandelen effectief en veilig is. Tot op heden is…

© 2022 NTVP - All Rights Reserved