Momenteel loopt er in samenwerking met diverse universiteiten en GGZ instellingen in Nederland een onderzoek naar de behandeling van cliënten met een Dissociatieve identiteitsstoornis (DIS) met schematherapie (ST). Hiervoor is een nieuw behandelprotocol ontwikkeld. De duur van de behandeling is 3 jaar. In deze periode vullen cliënten geregeld vragenlijsten in voor het onderzoek. Zij ontvangen…

In deze studie wordt gemeten in welke mate impliciet vermijdingsgedrag voorkomt bij PTSS-patiënten, en welke factoren hiermee samenhangen, waaronder genetische factoren. Hiervoor wordt onder andere gebruik gemaakt van impliciete maten zoals de Approach-Avoidance test. Hoofdonderzoeker(s): Pascal Fleurkens, Mike Rinck, Janna Vrijsen, Eni Becker en Agnes van Minnen Looptijd: Januari 2015-Januari 2019

In dit internationale onderzoek worden EMDR, volgens het oorspronkelijke Shapiro protocol, en Imagery Rescripting, vergeleken als behandelingen voor PTSS t.g.v. trauma’s uit de kindertijd (voor het 16e levensjaar). Er wordt o.m. onderzocht hoe de twee behandelingen zich verhouden in effectiviteit en in werkingsmechanismen. Ook worden perspectieven van cliënten en van therapeuten in kaart gebracht d.m.v….

© 2022 NTVP - All Rights Reserved